Takmer každý skúsenejší vodič zažil malú nehodu, kedy po zrážke áut zostali pokrivené alebo poškriabané plechy. Mnohí boli vďační za povinné zmluvné poistenie a tešili sa, že im poisťovňa preplatí všetky náklady, ktoré s odstránením škôd budú mať. Keďže si dali opraviť na svojom aute len škodu, nič viac, čakali plnú náhradu nákladov. Poisťovňa im však všetky náklady nepreplatila. Vraj opravou došlo k zhodnoteniu vozidla. Zdá sa Vám tento postup nespravodlivý? Aj nám. A dokonca si myslíme, že v mnohých prípadoch je aj v rozpore so zákonom.

Ak v dôsledku dopravnej nehody dôjde k poškodeniu vozidla na častiach, ktoré sa za jeho celú životnosť bežne nemenia, mali by sa z PZP preplatiť všetky náklady, ktoré musel poškodený vynaložiť, aby bolo vozidlo opäť dané do pôvodného stavu. Nie je pritom dôležité, či niektoré časti vozidla boli v rámci opravy vymenené za nové. Výmenou poškodených častí vozidla za nové nedochádza k reálnemu zhodnoteniu vozidla.

Ak sa ale v rámci opravy vymenili aj také časti vozidla, ktoré sa v dôsledku ich opotrebovania bežne vymieňajú, je správne, ak časť ich hodnoty odmietne poisťovňa preplatiť v rámci PZP.

Viac podrobností nájdete v článku nižšie.

Technické zhodnotenie

Predstavme si, že ste takúto malú nehodu mali práve Vy na svojom sedemročnom aute. Máte pokrivený a prasknutý predný nárazník. Likvidátor poisťovne Vám povie, že je potrebné vymeniť ho. Pôjdete preto do servisu, kde Vám nárazník vymenia za nový. Následne požiadate poisťovňu, aby Vám faktúru za opravu preplatila. A ona ju aj preplatí, avšak nie celú. Dôvod? Keďže na aute máte nový predný nárazník, podľa názoru poisťovne došlo k jeho technickému zhodnoteniu.

Poisťovňa by Vám mala preplatiť náklady v celej výške. Je pritom prirodzené, že niektoré poškodené časti vozidla sa musia pri oprave nahradiť novými.

Čo je to technické zhodnotenie? Je to pojem, ktorý má svoj význam skôr z daňovo-účtovného hľadiska. Označuje hodnotu, ktorú určitá hotová, funkčná vec získa vtedy, keď sa k nej niečo prirobí alebo sa zmodernizuje, alebo zrekonštruuje a táto vec zároveň získa nové vlastnosti alebo sa zvýši jej výkonnosť. Poisťovne používajú tento pojem vtedy, ak pri oprave dôjde k výmene staršieho dielu vozidla za nový. Každý diel vozidla totiž svojim vekom stráca na hodnote. Táto strata hodnoty sa nazýva amortizácia. Aj amortizácia je najmä daňovo-účtovný pojem. Ďalej je potrebné vedieť, že pri náhrade škody vo všeobecnosti platí, že sa má nahradiť škoda v takej výške, akú hodnotu mala poškodená vec v čase jej poškodenia. Záver je z toho nasledovný.

Váš predný nárazník mal v čase jeho poškodenia 7 rokov. V dôsledku amortizácie každý rok stratil určitú časť na svojej hodnote. Pri oprave Vám namontujú nový nárazník. Ten má vyššiu hodnotu, ako Váš starý sedemročný nárazník. Vaše auto sa namontovaním nového nárazníka technicky zhodnotilo. Aspoň z daňovo-účtovného hľadiska a podľa názoru poisťovne. Poisťovňa Vám preto nechce preplatiť sumu, ktorú ste opravou získali. Teda sumu rovnajúcu sa technickému zhodnoteniu. My však s takýmto záverom nesúhlasíme, pretože nezodpovedá realite, nie je spravodlivý a podľa nášho názoru ani nie je v súlade so zákonom.

Skutočná škoda

Hlavnou ideou PZP je nahradiť poškodenému všetky primerané náklady, ktoré mal pri oprave svojho vozidla po nehode. Ak je objektívne nemožné vykonať opravu tak, že sa nájde a namontuje zachovaný sedemročný predný nárazník, ktorý presne sedí do Vášho vozidla (čo je objektívne nemožné takmer vždy), musí sa kúpiť a namontovať nový. Vy predsa nechcete nový nárazník, chcete mať len opravené auto. A keď ho nie je možné hospodárne opraviť inak, ako kúpou nového nárazníka, nemáte na výber.

Poisťovňa by Vám preto mala preplatiť náklady v celej výške. Skutočnou škodou sú totiž všetky náklady, ktoré ste museli vynaložiť, aby ste auto dostali do pôvodného stavu (t.j. do nepoškodeného stavu). Je pritom prirodzené, že niektoré poškodené časti vozidla sa musia nahradiť novými.

Časom sa možno podarí dospieť aj k náhrade straty na trhovej cene vozidla po nehode z PZP

Uplatňovanie pravidla spomenutého vyššie, podľa ktorého sa má nahradiť škoda v takej výške, akú hodnotu mala poškodená vec v čase jej poškodenia, nie je úplne správna. Prečo? Pretože podľa nášho názoru by sa pod pojmom „vec“ malo rozumieť predovšetkým „auto“ a nie „nárazník“. Vám bolo poškodené auto ako celok. Opravovali ste takisto auto ako celok. Po oprave máte v rukách konečne nepoškodené auto, ktoré opäť ako celok môžete používať. Nuž a po oprave nedošlo k žiadnemu zhodnoteniu auta ako celku napriek tomu, že má nový predný nárazník.

Trhová cena

Pri výpočte náhrady škody poisťovňa zabúda ešte na jednu hodnotu, a tou je trhová cena vozidla. Je asi každému z nás jasné, že auto, ktoré nebolo nikdy poškodené, má väčšiu hodnotu, než to isté auto, ktoré už poškodené bolo, hoci je riadne opravené.

Pri náhrade škody sa má pritom postupovať tak, že ten, čo škodu spôsobí, má nahradiť poškodenému všetku stratu, ktorá mu vznikla. Preto si myslíme, že ak auto stratí po nehode aj na svojej trhovej cene, mala by poisťovňa uhradiť poškodenému aj túto stratu. To znamená, že okrem hotových nákladov na opravu, ktoré by mali byť hradené v plnej výške, by poisťovňa mala platiť poškodenému ešte niečo navyše, čo by mohlo byť pomenované ako „strata na trhovej cene“.

Možno by sme chceli toho naraz priveľa, ale veríme, že časom sa podarí dospieť aj k náhrade straty na trhovej cene vozidla po nehode z PZP.

Kedy je amortizácia namieste

Musíme byť spravodlivý a tiež povedať, že amortizáciu je v niektorých prípadoch možné uplatňovať.

Na každom vozidle sú časti, ktoré sa za jeho životnosť nikdy nevymieňajú (ak nie sú poškodené) a časti, ktoré sa po určitom opotrebení vymeniť musia. Zoberme si ako príklad opäť predný nárazník. Ten, keby nebol v dôsledku nehody poškodený, nemáte reálny dôvod nikdy vymeniť. Preto uplatňovanie amortizácie a neochota poisťovne nepreplatiť Vám tzv. technické zhodnotenie pri výmene poškodeného nárazníka za nový sú podľa nášho názoru nesprávne.

Ak sa ale budeme rozprávať napríklad o takých brzdových platničkách, ktoré kvôli nehode musia byť vymenené za nové, je správne, ak poisťovňa zistí koľko kilometrov máte s nimi najazdených a odmietne Vám zaplatiť technické zhodnotenie, ktoré ste získali po namontovaní nových platničiek. Ak v čase nehody máte najazdených 50.000 km a platničky by ste mali meniť napríklad pri 100.000 km, je úplne v poriadku, ak Vám po ich výmene za nové bude chcieť poisťovňa preplatiť len polovicu ich hodnoty. Poisťovňa bude postupovať správne.

Čo robiť, ak od poisťovne nedostanete preplatenú celú výšku nákladov za opravu Vášho auta?

Ak Vám poisťovňa v rámci PZP nepreplatí celú faktúru, ktorú ste dostali zo servisu, odporúčame Vám najskôr zistiť, z akého dôvodu sa tak stalo. Ak Vám poisťovňa odmietla vykonať čiastočnú úhradu technického zhodnotenia na takých súčiastkach, ktoré by ste neskôr na vozidle tak či tak museli v dôsledku ich opotrebenia vymeniť, konala v poriadku.

Ak Vám ale poisťovňa odmietla vykonať čiastočnú úhradu technického zhodnotenia na takých súčiastkach, ktoré za celú životnosť vozidla nemeníte (nárazník, dvere a pod.), postupovala nesprávne. Podľa nášho názoru máte nárok na doplatenie takejto čiastky. Odporúčame Vám obrátiť sa listom (predžalobnou výzvou) na poisťovňu a žiadať ju o doplatenie náhrady škody. Žiaľ, takmer isto dostanete zamietavú odpoveď zo strany poisťovne. Potom Vám ostáva sa obrátiť len na súd. Existuje však už niekoľko súdnych rozhodnutí, ktoré dali za pravdu poškodeným a poisťovne museli celú čiastku doplatiť a zaplatili poškodeným ešte aj všetky náklady, ktoré mali so súdnym procesom. Netreba sa preto obávať bojovať zo svoje peniaze a za svoju pravdu.

Na súd sa môžete obrátiť aj sami. Vaše nároky je ale potrebné správne právne kvalifikovať, aby ste boli pred súdom úspešný, a preto, pokiaľ sami nemáte právnické vzdelanie, odporúčame Vám spolupracovať s advokátom, ktorému dôverujete.

Print Friendly, PDF & Email

Nechajte si poradiť:

Ak nepoznáte žiadneho advokáta vo svojom okolí, s ktorým by ste mali skúsenosť, budeme veľmi radi, ak sa obrátite na nás. Môžeme Vám pripraviť už aj predžalobnú výzvu, ktorú zašleme poisťovni pod hlavičkou našej advokátskej kancelárie, čím takáto výzva nadobudne na vážnosti.

Pokiaľ poisťovňa ani po predžalobnej výzve nebude ochotná vyhovieť Vašim požiadavkám, vieme pre Vás pripraviť žalobu alebo Vás plne právne zastúpiť v celom súdnom konaní. Je na Vás, v akom rozsahu budete mať záujem byť právne zastúpený.

Kontaktuje nás prostredníctvom Online poradne:

Klientska zóna

Už ste členom našej Klientskej zóny? Nie? To nás mrzí. Členov našej Klientskej zóny pravidelne informujeme, keď na našom webe publikujeme nový článok, uvedieme novú právnu službu alebo inú významnú novinku. Zasielame im tiež stručné právne upozornenia na dôležitú novú legislatívu. Neprichádzajte o tieto informácie. Vstúpte aj vy zadarmo do Klientskej zóny:

Viac informácií o Klientskej zóne nájdete TU.