NAŠE SLUŽBY

Právne poradenstvo poskytujeme v každej právnej oblasti. Neváhajte sa preto na nás obrátiť pri akomkoľvek právnom probléme, ktorý vás trápi.

Dlhoročné skúsenosti a vyšší stupeň špecializácie máme v právnych oblastiach, ktoré si bližšie môžete prezrieť v časti Štandardné právne služby. Za štandardné právne služby označujeme klasické právne služby, ktoré poznáte. Začínajú zväčša osobnou návštevou, a potom pokračujú prípravou právnych dokumentov, stanovísk alebo zastupovaním pred súdom.

Okrem štandardných právnych služieb však poskytujeme aj elektronické právne služby. Ide o služby, ktoré môžu byť poskytované vzdialene, takmer kedykoľvek a vďaka rôznemu stupňu automatizácie našich pracovných postupov ich vieme poskytovať za výhodnejšie ceny. Ich detailnejší popis nájdete nižšie na tejto stránke.

Ak vás zaujíma cena našich služieb, prosíme, kontaktujte nás a my vám radi zašleme našu cenovú ponuku. Zverejňovanie cenníka nemá veľký význam, lebo spôsob oceňovania právnych služieb je veľmi rôznorodý a závisí od charakteru vášho prípadu. Aby sme vás ale nenechali bez akýchkoľvek informácií, nižšie na tejto stránke nájdete prehľad jednotlivých spôsobov určovania ceny právnej služby.

Čo zaujímavé ešte poskytujeme našim klientom?

Väčšina našich klientov má s nami dohodnutú hodinovú odmenu. Mnohé advokátske kancelárie počítajú odpracovaný čas svojim klientom zaokrúhľujúc ho na 15 alebo 6-minútové úseky. Prípadne na iné časové úseky. My to tak nerobíme.
Našim klientom meriame odpracovaný čas po minútach. Platia teda presne toľko, koľko práce sme pre nich odviedli.
Chcete mať presný prehľad o vašich aktuálnych nákladoch na advokáta? Nechcete zostať nemilo prekvapený po doručení jeho faktúry? Ak máte dohodnutú paušálnu odmenu, chcete vedieť, koľko hodín právnej služby máte v danom mesiaci ešte voľných?
Našim pravidelným klientom zriaďujeme na našom webe špeciálny profil, kde všetky tieto údaje majú. Vďaka tomu vedia omnoho efektívnejšie riadiť svoju prácu a financie.
Väčšine našich klientov fakturujeme právne služby mesiac dozadu. V novom mesiaci tak dostanú našu faktúru so súhrnnou sumou za všetky právne služby, ktoré sme im boli poskytnuté predchádzajúci mesiac.
Súčasťou tejto faktúry je aj podrobný prehľad vykonaných prác s ich popisom, dátumom vykonania a presným časom trvania.
 
Svet je rýchly a každý sa snažíme stihnúť za deň čo najviac. K tomu je niekedy nevyhnutná efektívna elektronická komunikácia. U nás ju nájdete.
S našimi klientmi bežne komunikujeme elektronicky. Až 95% agendy vieme vyriešiť touto formou komunikácie. Samozrejme, osobný kontakt nič nenahradí, preto sa s vami vždy radi stretneme.
Snažíme sa maximálne elektronizovať výkon našej advokácie (elektronické žaloby, elektronické podania na kataster a iné úrady) a popritom hľadať čo najlepšie a najlacnejšie riešenia pre klientov.
Jeden z príjemných efektov elektronizácie advokácie je citeľné zníženie poplatkov na súdoch a rôznych úradoch. Naši klienti už takmer nikde neplatia tieto poplatky v ich plnej výške, vďaka čomu im opäť šetríme financie.
V Obchodnom vestníku sú zverejňované (aj) rozhodnutia súdov, prostredníctvom ktorých sú vyhlasované konkurzy a reštrukturalizácie. Od vyhlásenia konkurzu alebo reštrukturalizácie plynie doba len niekoľkých dní, do kedy je potrebné si prihlásiť svoju pohľadávku, ktorú máte voči insolventnému dlžníkovi. Inak vám hrozí strata viacerých práv.
Aby naši klienti tento termín nezmeškali, každého ich dlžníka, ktorý nám je známy, automaticky sledujeme našim systémom. Ak sa o ňom objaví dôležitý záznam v Obchodnom vestníku, klienta bezodkladne informujeme.
* SLUŽBA JE V ŠTÁDIU PRÍPRAVY
Chceme, aby naši klienti mali non-stop bezpečný prístup ku všetkým dokumentom, ktoré majú u nás ako u svojich právnikov. Či už sú to rôzne vzorové zmluvy, korporátne firemné dokumenty alebo celý elektronický spis týkajúci sa ich súdneho sporu. Robíme všetko pre to, aby sme im túto službu priniesli čo najskôr.

Štandardné právne služby

Pre podnikateľov:

Zabezpečíme vám založenie obchodnej spoločnosti v akejkoľvek právnej forme. V prípade záujmu vám vieme pripraviť na mieru "šitú" zmluvnú dokumentáciu  medzi zakladateľmi (stanovy, spoločenskú zmluvu).

Ak z akéhokoľvek dôvodu potrebujete ukončiť podnikanie, s nami to bezpečne a bezbolestne zvládnete. Poradíme vám, ktorý spôsob zrušenia obchodnej spoločnosti je pre vás najvýhodnejší.

V obchodnej spoločnosti je počas jej života potrebné vykonať  rôzne zmeny. Zmena názvu, sídla, pridanie nových predmetov činnosti alebo zmena štatutárov alebo jej vlastníkov. So všetkými týmito úpravami a zmenami vám vieme pomôcť.

Podania na súdy a úrady realizujeme výhradne elektronicky, vďaka čomu šetríte na poplatkoch.

Právne vzťahy medzi zamestnancami a zamestnávateľmi sú značne regulované. S nami budete vždy vedieť, ako správne postupovať a aké práva a povinnosti máte, či už ste v pozícii zamestnanca alebo zamestnávateľa.

Vieme vám tiež pripraviť kompletnú pracovnoprávnu dokumentáciu počnúc vzorovými pracovnými zmluvami, pokračujúcu rôznymi dohodami, potvrdeniami a vyhlásenia až po dokumenty potrebné pre skončenie pracovného pomeru.

Aj malé nedostatky v právnej dokumentácii pri nehnuteľnostiach môžu viesť k veľkým škodám. Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam v tejto oblasti sa môžete spoľahnúť, že vás dostatočne ochránime. S našimi radami nehnuteľnosti bezpečne kúpite, budete ich bezpečne užívať a bezpečne ich aj predáte.

Klientom pôsobiacim v developerstve pomáhame so všetkými právnymi dokumentmi, ktoré ku svojej činnosti potrebujú (zmluvy o dielo, zmluvy o budúcich zmluvách, záložné zmluvy, kúpne zmluvy, zmluvy o zriadení vecných bremien a mnohé iné). Zároveň im pomáhame pri ochrane ich práv pred úradmi, súdmi alebo v rámci rôznych urovnávacích rokovaní.

Nevyhnutnou súčasťou každej modernej obchodnej spoločnosti je precízna ochrana osobných údajov.

Pomáhali sme s implementáciou GDPR už viac ako 30-tim spoločnostiam, ktoré pôsobili v rôznych oblastiach a pracovali s osobnými údajmi v rôznej intenzite. Pri každej z nich sme postupovali pri analýze a implementácii GDPR veľmi precízne, aby ich práca s osobnými údajmi bola presne podľa stanovených zákonných požiadaviek. Aj vo vašej spoločnosti môžeme GDPR takto precízne nastaviť.

Všeobecné obchodné podmienky tvoria základ každého eshopu. Vďaka našim znalostiam spotrebiteľského práva a rôznym zákonom upravujúcim komunikáciu a podnikanie na internete sa môžete spoľahnúť, že základy vášho eshopu budú veľmi kvalitné. Rovnako tak aj iné právne dokumenty, ktoré potrebujete k podnikaniu na internete.

Našou vášňou je tiež poskytovanie poradenstva pre rôzne IT projekty, kde je základom vyriešenie niekedy nie jednoduchého autorského práva. Jeho správne nastavenie dokáže výrazne zvýšiť hodnotu celého projektu. Radi správne nastavíme a právne zabezpečíme aj vaše IT projekty.

Medzi základné právne služby patrí príprava a úprava zmlúv.

Na nás sa môžete obrátiť so žiadosťou o vypracovanie akejkoľvek zmluvy. Vaše zmluvy vieme pripraviť aj v technicky zaujímavej podobe - vo forme automatickej zmluvy. Viac informácií nájdete TU.

Ak už máte pripravené zmluvy, ktoré si chcete dať len preveriť, môžete nám ich zaslať na revíziu. Radi vám ju vylepšíme a dohliadneme na vaše práva.

Baví nás bojovať za pravdu a práva našich klientov. Takýto boj prebieha najčastejšie pred súdmi. Cítime sa tam ako "ryby vo vode". Zrejme vďaka tomuto nášmu prístupu dosahujeme veľmi slušné výsledky súdnych sporoch.

Neváhajte sa preto na nás obrátiť, ak potrebujete právne zastupovanie pred súdom. Ak vaše zastúpenie prevezmeme a neodporučíme vám iný postup, máte vysokú šancu, že vyhráte.

Kvalita kontaktu so štátnymi orgánmi veľmi závisí od toho, na akého úradníka natrafíte. Ak natrafíte na zlého úradníka, sme tu pre vás. Radi mu vysvetlíme, ako by mal správne postupovať.

Pri komunikácii so štátnymi orgánmi veľakrát trvá dosiahnutie želaného cieľa veľmi dlho. My sme však pripravení vydržať s vami až do konca.

Máte problémy so štátnymi orgánmi? Nekonajú tak, ako si myslíte, že by konať mali? Nečakajte a obráťte sa na nás.

Ak vznikne akýkoľvek spor (neplnenie povinností, nezaplatenie faktúry), dosiahnutie rozumnej dohody je vždy to najlepšie, čo môžete urobiť. Každá zo strán zo svojej pozície mierne ustúpi, nájdu vhodné riešenie a ďalej sa venujú svojim novým záležitostiam.

Keďže si uvedomujeme skutočnú hodnotu dobrej dohody, vždy sa snažíme viesť našich klientov a ich protistrany k rozumnému konsenzu. V mnohých prípadoch sa nám už podarilo ušetriť klientom tisíce eur a desiatky hodín práce, ktoré by inak stratili v prípade vedenia komplikovaných súdnych sporov.

Ak máte spor, obráťte sa na nás a my vám ho posúdime. Navrhneme vám postup, ako čo najlepšie dosiahnete svoj cieľ. Sami si potom zvolíte, ako budete postupovať.

Samozrejme, na každú rozumnú dohodu je potrebná aj rozumná protistrana. Ak tá chýba, prejdeme k súdnym vymáhaniam.

Nie sme správcovská kancelária a neriadime proces konkurzu alebo reštrukturalizácie dotknutej osoby. Všetko ostatné s nami ale riešiť môžete.

Prihlasovali sme do konkurzov alebo reštrukturalizácii už mnoho pohľadávok, zastupovali klientov vo veriteľských výboroch ako aj v niekoľkých súdnych sporoch súvisiacich s konkurzom alebo reštrukturalizáciou.

Ak sa vaši obchodní partneri ocitnú v nepríjemnom konkurze alebo reštrukturalizácii, sme tu pre vás, aby sme vaše pohľadávky a iné práva, ktoré máte voči nim, čo najlepšie ochránili.

Máte nezaplatené faktúry? Alebo naopak vy dlžíte peniaze? Vieme vám navrhnúť, ako situáciu riešiť.

Ak ste v pozícii veriteľa, preskúmame vaše možnosti a navrhneme vám riešenie, ktoré bude smerovať k čo najrýchlejšiemu a najlacnejšiemu získaniu vašich peňazí.

Ak ste v pozícii dlžníka a máte seriózny záujem riešiť svoju situáciu, vieme vám pripraviť plán, ako čo najmenej bolestne vyriešiť vašu situáciu.

Pre súkromné osoby:

Predaj, kúpa, darovanie, založenie hnuteľných vecí alebo nehnuteľností a zriadenie práva dožitia alebo zriadenie iných vecných bremien. S týmto všetkým sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť.

Pomôžeme vám tiež s rôznymi úpravami vlastníckych práv a ich ochranou ako aj s rozdelením podielového spoluvlastníctva.

V nemalom množstve dedičských konaní dochádza k rôznym nezhodám a sporom. Poskytneme vám profesionálnu ochranu vašich práv, aby ste toto ťažké obdobie čo najľahšie zvládli. Vďaka našej pomoci budú vaše práva maximálne zabezpečené.

Urážka na cti, poškodenie dobrého mena, ohováranie alebo vážna udalosť v rodine majúca až smrteľné následky. Vtedy dochádza k zásahu do vašej duševnej sféry - do vašej ochrany osobnosti.

Môžete žiadať o vykonanie dodatočnej nápravy, o ospravedlnenie a ak je zásah do vašej osobnosti skutočne silný, aj o náhradu v peniazoch. S uplatnením všetkých týchto nárokov vám radi pomôžeme. Máme s tým rozsiahle skúsenosti.

Radi pomáhame aj pri rôznych neziskových aktivitách. Založili sme už niekoľko občianskych združení.

Vieme vám pomôcť aj pri nastavení komplikovanejších štruktúr v občianskom združení. Stačí, ak nám poviete svoje predstavy o fungovaní vášho občianskeho združenia a my vám pripravíme také stanovy, ktoré tieto predstavy budú napĺňať.

Baví nás bojovať za práva našich klientov. Či už sa boj odohráva pred súdmi alebo štátnymi orgánmi, postupujeme vždy veľmi dôsledne a vytrvalo. Zrejme aj vďaka tomuto nášmu prístupu dosahujeme veľmi slušné výsledky.

Neváhajte sa preto na nás obrátiť, ak potrebujete právne zastupovanie pred súdom alebo pred štátnym orgánom, ktorý nekoná tak, ako by podľa vašich predstáv konať mal.

Podarilo sa nám vyriešiť už viacero susedských sporov. Hoci ide často o citlivé a zdĺhavé prípady, robíme maximum pre to, aby naši klienti dosiahli pokoj čo najskôr.

Ak aj vy máte spor so susedom, s ktorým si neviete rady, obráťte sa na profesionálov. Obráťte sa na nás.

Medzi základné právne služby patrí príprava a úprava zmlúv.

Na nás sa môžete obrátiť so žiadosťou o vypracovanie akejkoľvek zmluvy. Vaše zmluvy vieme pripraviť aj v technicky zaujímavej podobe - vo forme automatickej zmluvy. Viac informácií nájdete TU.

Ak už máte pripravené zmluvy, ktoré si chcete dať len preveriť, môžete nám ich zaslať na revíziu. Radi vám ju vylepšíme a dohliadneme na vaše práva.

Rozvody, výživné na deti alebo na iných členov rodiny, vyporiadanie BSM alebo jeho úpravy za trvania manželstva a mnohé iné rodinné záležitosti. Ak ohľadom nich hľadáte právnu pomoc, radi sa tejto úlohy zhostíme.

Elektronické právne služby

Určovanie cien právnych služieb

Pri určovaní ceny za právne služby sme povinní sa riadiť Vyhláškou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb. Tá nám umožňuje dohodnúť sa s vami na nasledovných spôsoboch odmeňovania:

Hodinová odmena

Ide o typ odmeny, v rámci ktorej sa určí hodinová sadzba a následne sa už len pracuje a meria odpracovaný čas. Odpracovaný čas sa potom vynásobí dohodnutou hodinovou sadzbou. Súčet týchto dvoch hodnôt tvorí našu konečnú odmenu.
Čas našej práce meriame na minútu presne.
Tento typ odmeny považujeme za najspravodlivejší. Platíte len za to, čo pre vás skutočne odpracujeme.
Väčšina pravidelných klientov má s nami dohodnutý tento spôsob odmeny. Vyúčtovanie odvedenej práce dostanú od nás po uplynutí príslušného mesiaca, ak sa nedohodneme inak.
Zaujíma vás, ako také vyúčtovanie vyzerá? Stiahnite si ho TU.

Tarifná odmena

Je to druhý najčastejší typ odmeny, ktorý sa uplatňuje najmä v súdnych sporoch. Prečo? Pretože ak spor vyhráte, súdy prikážu protistrane nahradiť vaše náklady na právneho zástupcu (na nás) a tie budú počítané presne podľa pravidiel určených pre výpočet tarifnej odmeny.
Tarifná odmena sa počíta podľa hodnoty prípadu. Tú presne stanovuje vyhláška. Väčšinou platí pravidlo, že čím je právo, o ktorého ochranu bojujete, hodnotnejšie, tým je vyššia aj tarifná odmena.
Tarifná odmena sa určuje na jeden právny úkon. Jedným právnym úkonom je napríklad napísanie žaloby, účasť na pojednávaní alebo porada s klientom. Čím viac takýchto úkonov sa udeje, tým vyššie náklady máte.

Paušálna odmena

Ako už z jej názvu vyplýva, ide o typ odmeny, ktorý sa stanoví súhrnne za určitý súbor prác. Najčastejšie sú dva druhy paušálnych odmien.
Prvý druhom je paušálna odmena za vykonanie jedného zadania, jednej úlohy. Ak si s nami napríklad dohodnete jednu odmenu za založenie spoločnosti alebo za napísanie kúpnej zmluvy na nehnuteľnosť vrátane zapísania jej prevodu do katastra nehnuteľností, vtedy ste si dohodli paušálnu odmenu.
Druhým druhom paušálnej odmeny je mesačný paušál, ktorý v sebe zahŕňa určitý počet hodín právnej služby. Podobne ako mesačný paušál u mobilného operátora. Prekročenie mesačného paušálu je možné, ale na prekročený čas sa aplikuje zvýšená hodinová sadzba.

Podielová odmena

Podielová odmena sa aplikuje najčastejšie vtedy, ak klient nemá dostatok finančných prostriedkov na platenie právnych služieb, avšak potrebuje ich na ochranu svojho zväčša hodnotného práva. Ak sa takýto klient svojho práva po čase domôže, advokát si v takom prípade zoberie určitý podiel zo získaného práva. Ak napríklad klient získa 10 000,00 EUR a má s advokátom dohodnutú podielovú odmenu vo výške 20%, advokátovi vyplatí odmenu v hodnote 2 000,00 EUR.
Podielová odmena musí byť medzi advokátom a klientom vopred dohodnutá.
Advokát si môže s klientom dohodnúť podielovú odmenu najviac vo výške 20% z hodnoty práva získaného klientom.

Zaujíma vás, aká môže byť cena našich služieb vo vašom prípade? Kontaktuje nás: