O NÁS

Najviac nás vie potešiť vďačný klient. Jeho vďačnosť dosahujeme vytrvalým, premysleným a efektívnym riešením jeho právnych záležitostí. Naša viac ako 14 ročná prax v advokácii nám umožňuje vyhľadať pre vás také postupy, ktoré vás rýchlo a bezpečne prevedú paragrafmi k vášmu cieľu.

Radili sme klientom, ktorí patrili medzi nadnárodné korporácie s tisíckami klientov, ako aj klientke, ktorá bola osamelou matkou poctivo starajúcou sa o svoje deti a domácnosť. Zúčastnili sme sa medzinárodných akvizícií s hodnotou v miliónoch eur, ale aj súdnych sporov, kde sme chránili "len" dobré meno klienta. Vďaka týmto rozsiahlym skúsenostiam vieme porozumieť vašej situácii, vašim zámerom a pripraviť pre vás službu, ktorú potrebujete.

Náš tím pozostáva z dvoch skúsených advokátov, ktorí robia vždy maximum pre spokojnosť svojho klienta a ochranu jeho práv. Ak si to váš projekt bude vyžadovať, vieme naše rady rozšíriť o ďalších šikovných spolupracujúcich advokátov.

Naša vízia

Poskytovanie právnych služieb nás baví a zaujímame sa aj o rôzne inovácie a vylepšenia. Keďže právne služby patria štandardne skôr k tým tradičnejšie pôsobiacim odvetviam, rozhodli sme sa naše záujmy spojiť a medzi advokátskymi kanceláriami vyčnievať. Do našich právnych služieb chceme vnášať čo najviac moderných prvkov spočívajúcich najmä v ich digitalizácii a elektronizácii. Tým posilníme tri základné piliere, na ktorých staviame naše právne služby:

Dostupnosť

Hľadáme postupy a riešenia, vďaka ktorým môžu byť naše právne služby poskytované klientom kedykoľvek, kdekoľvek, a to všetko za dostupné ceny.

Dostupnosť

Klienti niekedy potrebujú aspoň základnú radu dostupnú kedykoľvek. Keďže aj pre nás nie je možné pracovať neustále, hľadáme spôsoby, ako našim klientom aj v tomto vyhovieť. Zároveň chceme, aby sa na nás mohli obrátiť nech sú kdekoľvek na svete. Všetky tieto vylepšenia našich služieb chceme ale realizovať s jednou základnou myšlienkou - zachovať ich cenovú dostupnosť.

Transparentnosť

Našim klientom chceme zabezpečiť čo najširší, časovo neobmedzený a jednoduchý prístup k dokumentom a dátam, ktoré o ich záležitostiach máme.

Transparentnosť

Chceli by ste si kedykoľvek stiahnuť dokumenty, ktoré máte u svojho právnika? Chcete mať aktuálny priebežný prehľad o vašich nákladoch na právne služby, aby vás konečná faktúra nemilo neprekvapila? Chcete mať prehľad o aktuálnom plnení jednotlivých úloh, ktoré ste zadali svojmu právnikovi? Postupne pracujeme na tom, aby ste u nás takéto vymoženosti mali.

Automatizácia

Stále opakujúce sa procesy a jednoduché úkony nahrádzame automatizáciou rôzneho charakteru. Vďaka tomu poskytujeme našim klientom lepšie ceny.

Automatizácia

Automatizácia je známa v priemysle. Jej prvky sa ale dajú využiť aj pri právnych službách. Ich súčasťou sú aj rôzne opakujúce sa činnosti alebo jednoduché a často nudné úlohy (vypĺňanie údajov). Keďže zaberajú čas, klienti ich musia platiť. My sa prostredníctvom automatizácie snažíme tieto málo produktívne časti eliminovať. Klienti tak dostanú výstup skôr a za menšiu cenu ako u konkurencie.

Kto sme

JUDr. Radka Hrašková Bodorovská, advokátka

V advokácii pôsobí od roku 2010. Počas svojej odbornej praxe získala bohaté skúsenosti najmä v oblasti obchodného práva, práva nehnuteľností a vedenia súdnych sporov.

Mnohí klienti si cenia jej dokonalý zmysel pre detail, ktorý dokáže veľmi efektívne využiť pri akejkoľvek ochrane ich práv, najmä však pri ich ochrane v súdnych sporoch a v administratívnych a iných konaniach. Pre klientov nachádza bezpečné riešenia ich problémov, ktoré sú vysoko profesionálne podložené.

Má skúsenosti s rôznymi právnymi auditmi (due diligence), akvizíciami obchodných spoločností, zabezpečením právnej ochrany nehnuteľností ako aj duševného vlastníctva klientov. Právne služby poskytuje slovenským klientom a plynulou angličtinou aj zahraničným klientom.

 • Obchodné právo a právo obchodných spoločností
 • Právo nehnuteľností
 • Súdne spory a administratívne (správne) konania
 • Občianske právo
 • Právo duševného vlastníctva
 • Ochrana osobných údajov (GDPR)
 • Pracovné právo
 • Rodinné právo
2013 - 2015
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta – JUDr. – špecializácia – občianske právo procesné a ústavné právo
2011 - 2013
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta – Mgr.
2008 - 2011
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta – Bc.
Jazyky
slovenský, anglický

Komplexné právne poradenstvo spoločnosti pôsobiacej v oblasti inzerentných portálov pri predaji jej podniku a riadenie ukončenia procesu predaja. Akvizícia prebiehala niekoľko rokov a bola uskutočnená v hodnote niekoľkých miliónov eur.

Poradenstvo v oblasti práva nehnuteľností spoločnosti pôsobiacej v popredných miestach na slovenskom trhu s pohonnými hmotami.

Zabezpečenie úplnej zmluvnej dokumentácie pre developera realizujúceho projekty v Bratislave a vo Vysokých Tatrách (zmluvy o dielo, rezervačné zmluvy, zmluvy o budúcich zmluvách, kúpne zmluvy, zmluvy o zriadení vecných bremien a i.), poradenstva pri komunikácii s úradmi a pri mimosúdnych rokovaniach.

JUDr. Marek Hraška, advokát

Svoje skúsenosti v advokácii naberá už viac ako 14 rokov. Počas tejto doby sa zameriaval najmä na širokú obchodnoprávnu agendu, občianske záležitosti a spory. Korporátnym klientom vie poskytnúť komplexné poradenstvo od ich založenia, rôznych úprav a zmien, rušenia, predaja až po vyriešenie zmluvnej, regulačnej, pracovnej a inej internej právnej agendy.

Dlhodobo sa tiež venuje právnemu poradenstvu pri realizácii rôznych developerských projektov, kam spadá najmä príprava rozsiahlej zmluvnej dokumentácie a komunikácia s úradmi.

Obzvlášť silnou stránkou je zastupovanie klientov v konaniach pred súdmi a štátnymi orgánmi. Práva klientov háji cieľavedomo a veľmi vytrvalo. Jeho dobré komunikačné schopnosti často vedú aj k úspešným mimosúdnym dohodám.

 • Obchodné právo a právo obchodných spoločností
 • Súdne spory, rozhodcovské a administratívne konania
 • Pracovné právo
 • Občianske právo a majetkové záležitosti
 • Právo nehnuteľností
 • Ochrana osobných údajov (GDPR)
 • Právo duševného vlastníctva
2010 - 2013
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta – JUDr. – špecializácia – občianske právo procesné a ústavné právo
2008 - 2010
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta – Mgr.
2005 - 2008
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta – Bc.
Jazyky
slovenský, anglický
Zabezpečenie úplnej zmluvnej dokumentácie pre developera realizujúceho projekty v Bratislave a vo Vysokých Tatrách (zmluvy o dielo, rezervačné zmluvy, zmluvy o budúcich zmluvách, kúpne zmluvy, zmluvy o zriadení vecných bremien a i.), poradenstva pri komunikácii s úradmi a pri riešení mimosúdnych rokovaní.

Riadenie právneho procesu likvidácie bývalej jednotky na slovenskom trhu v oblasti poskytovania spotrebných úverov. Zastupovanie v súdnych sporoch v rámci likvidácie.

Právne poradenstvo spoločnosti pôsobiacej v oblasti inzerentných portálov pri predaji jej podniku a riadenie ukončenia procesu predaja. Akvizícia bola uskutočnená v hodnote niekoľkých miliónov eur.

Zavádzanie procesov ochrany osobných údajov (GDPR) niekoľkým spoločnostiam a organizáciám.

Transakčné poradenstvo nadnárodnej spoločnosti pôsobiacej v hernom priemysle pri získaní niekoľkých spoločností v Slovenskej republike.

Poradenstvo zahraničnej spoločnosti poskytujúcej faktoringové služby pri jej exite zo Slovenskej republiky. Zastupovanie spoločnosti v jej súdnych konaniach.

Transakčné poradenstvo skupine slovenských spoločností pôsobiacich v zdravotníckom biznise pri akvizícii viacerých spoločností.

Naša spolupráca s médiami