Na internete nájdete množstvo rád, ktoré by Vám mali pomôcť zbaviť sa dlhov. Väčšina z nich je určite správna a pri ich použití sa Vaše dlhy znížia a možno niektoré aj úplne zmiznú. Otázkou zostáva, ktoré z týchto rád sú najvýhodnejšie pre Vás. Aby ste si vedeli medzi nimi vybrať a snažiť sa zrealizovať tú správnu radu, rozhodli sme sa ich porovnať s jediným legálnym riešením, ktoré Vás zbaví dlhov bez ich úplného zaplatenia – s osobným bankrotom.

Dohodnúť si splátky s veriteľom alebo iné miernejšie podmienky splácania

Jednou z najčastejších rád, s ktorou sa dlžník stretne, keď hľadá spôsoby zbavenia sa dlhov, je, aby si s veriteľom dohodol splátky, odpustenie časti dlhu, zastavenie rastu úrokov z omeškania alebo iné „zjemnenie“ podmienok splatenia dlhov. Bezpochyby ide o spôsoby, ktoré Vám pomôžu vo Vašej situácii a znížia rýchlosť rastu Vašich dlhov. Kým však sami tieto dlhy do posledného centu nezaplatíte, stále Vám zostanú „na krku“.

Pri rokovaní s veriteľom musíte počítať s tým, že hoci na jednej strane bude veriteľ možno ochotný popustiť zo svojich nárokov, na strane druhej sa určite bude snažiť si svoju pohľadávku čo najlepšie právne zabezpečiť. Často sa stáva, že ak si dlžník pýta splátkový kalendár na svoje dlhy, veriteľ s ním uzavrie dohodu, v rámci ktorej dlžník spraví tzv. uznanie dlhu, čo mu právne zjednoduší vymáhanie pohľadávky pred súdom. Veritelia v niektorých prípadoch uzavrú s dlžníkom dokonca rozhodcovskú doložku, vďaka ktorej sa dostanú k exekučnému titulu (rozsudku rozhodcovského súdu) skôr, ako keby dlžníka žalovali na všeobecnom (štátnom) súde. Veľmi častá je aj dohoda o splátkach vo forme notárskej zápisnice. Ak dlžník v tomto prípade nedodrží čo i len jednu splátku, môže dlh začať vymáhať rovno exekútor.

Veriteľovi nemožno zazlievať jeho snahu ochrániť si svoju pohľadávku, svoje peniaze. Dlžník by si mal však vždy zvážiť, kedy sa mu oplatí kontaktovať veriteľa a rokovať s ním a kedy nie.

Komu sa oplatí táto rada?

tomu, kto má len jedného veriteľa

tomu, kto má dlhy, ktoré reálne vie splatiť, hoci s miernym oneskorením

tomu, kto má vysoké úroky z omeškania, rôzne pokuty a penále za neskoré splácanie svojich dlhov a kto pri znížení týchto úrokov alebo pokút alebo po ich odpustení dokáže dlhy svojim veriteľom v rozumnom čase v plnej výške splatiť

Komu sa viac oplatí osobný bankrot?

tomu, kto má množstvo dlhov voči viacerým veriteľom a nedokážu reálne svoje dlhy splatiť

Refinancovať svoje dlhy

Niekedy Vám ako dlžníkovi vraj pomôže, keď si refinancujete viaceré svoje dlhy, ktoré sú často nevýhodné, jedným veľkým dlhom (úverom), ktorého podmienky splácania (najmä úročenie) sú podstatne lepšie. A v čom konkrétne to pomôže? Jedine tom smere, že zaplatíte menej na úrokoch, než keby ste svoje staré dlhy nerefinancovali. Pravdou stále ostáva, že všetky Vaše staré dlhy vyplatí poskytovateľ nového úveru (najčastejšie to bude banka). Výška nového úveru sa teda rovná minimálne výške Vašich aktuálnych dlhov a nový úver bude musieť byť tiež jedného dňa kompletne vrátený. Nestane sa, že nemusíte časť dlhu zaplatiť.

Ak máte veľa dlhov po splatnosti a nezvládate ich uhrádzať, bude pre Vás veľmi ťažké nájsť veriteľa, ktorý Vám poskytne nový úver na refinancovanie svojich starých dlhov. Nevýhodou tejto rady preto môže byť, že môžete stratiť zbytočne množstvo času neúspešným hľadaním subjektu, ktorý by Vám mohol poskytnúť nový úver. Namiesto toho by ste sa mohli radšej zamerať na iné, pre Vás prospešnejšie riešenia. Napríklad aj na osobný bankrot.

Komu sa oplatí táto rada?

tomu, kto si v minulosti zobral úvery za podmienok, ktoré sú dnes vzhľadom na zmeny na trhu už nevýhodné a nový veľký úver dokáže splácať

Komu sa viac oplatí osobný bankrot?

tomu, kto nedokázal splniť podmienky na to, aby mu bol poskytnutý úver na refinancovanie svojich nevýhodných dlhov

tomu, kto vie, že nedokáže splácať ani nový veľký úver, ktorý by si vzal na refinancovanie starých nevýhodných dlhov

Prestať si ďalej požičiavať, znížiť svoje náklady a začať viac zarábať

Túto radu je asi najľahšie poradiť, ale omnoho ťažšie zrealizovať. Každý by chcel málo míňať a veľa zarábať, a to najmä ak má dlhy, ktoré mu začínajú prerastať cez hlavu. Ak sa v takejto situácii vyskytnete, určitá konsolidácia toku svojich financií je namieste.

Je potrebné zistiť, kam Vaše peniaze odchádzajú a či niektoré výdavky nie sú zbytočné. Tie treba zamedziť. Tiež je nevyhnutné zamyslieť sa nad tým, ako a kde by bolo možné si privyrobiť alebo zvýšiť svoj príjem. Aj nepravidelné zvýšenie príjmu dokáže veľmi pomôcť.

Konsolidácia svojich financií má však svoje limity. Každý jedného dňa narazí na hranice svojich možností a zistí, že už ďalej nemá kde ušetriť alebo kde viac zarobiť. Ak ani takéto kroky Vám nepomôžu k zbaveniu sa svojich dlhov, je namieste zváženie otázky, či by pre Vás nebolo lepšie zvážiť osobný bankrot, vďaka ktorému sa svojich dlhov môže zbaviť raz a navždy.

Komu sa oplatí táto rada?

tomu, kto si v minulosti zobral úvery za podmienok, ktoré sú dnes vzhľadom na zmeny na trhu už nevýhodné a nový veľký úver dokáže splácať

Komu sa viac oplatí osobný bankrot?

tomu, kto bol doteraz lenivý a nezaujímal sa reálne o svoje financie

tomu, kto má možnosti zlepšiť tok svojich osobných financií v takom rozsahu, že vďaka nemu dokáže splatiť svoje existujúce dlhy

Print Friendly, PDF & Email

Nechajte si poradiť:

Uvažujete o osobnom bankrote, ale nie ste si istý, či je pre Vás vhodným riešením? Nie sú Vám jasné niektoré nové pravidlá fungovania osobného bankrotu? Ak máte podobné alebo akékoľvek iné otázky ohľadom osobného bankrotu, neváhajte nás kontaktovať cez Online poradňu. Radi Vám ich zodpovieme.

Pozn.: Dovoľujeme si Vás informovať, že naša kancelária už nemôže od 01.03.2017 podať vo Vašom mene návrh na vyhlásenie osobného bankrotu. Túto právomoc má jedine Centrum právnej pomoci. Rovnako by sme Vás radi informovali, že právnu pomoc Vám cez Online poradňu poskytneme bezplatne len pri jednoduchých právnych záležitostiach. V iných prípadoch za cenu, na ktorej sa spoločne dohodneme. Ak hľadáte komplexnejšiu bezplatnú právnu pomoc, túto je oprávnené poskytnúť Vám Centrum právnej pomoci. Ďakujeme za porozumenie.

Klientska zóna

Už ste členom našej Klientskej zóny? Nie? To nás mrzí. Členov našej Klientskej zóny pravidelne informujeme, keď na našom webe publikujeme nový článok, uvedieme novú právnu službu alebo inú významnú novinku. Zasielame im tiež stručné právne upozornenia na dôležitú novú legislatívu. Neprichádzajte o tieto informácie. Vstúpte aj vy zadarmo do Klientskej zóny:

Viac informácií o Klientskej zóne nájdete TU.