Strata blízkej osoby je nesmierny zásah do života každého človeka. O tom, že utrpenú bolesť či citovú ujmu zo straty blízkeho človeka nemožno ničím nahradiť sa nemusíme baviť a  obzvlášť to platí pri zbytočnej smrti zapríčinenej z nedbanlivosti inou osobou. Pozostalí sa, žiaľ, niekedy musia vysporiadať aj s otázkou, ako ďalej pokračovať z finančného hľadiska. Najmä ak stratili osobu, ktorá bola živiteľom rodiny. Chceli by sme Vás prostredníctvom tohto článku informovať, že existuje právny spôsob, ako finančným urovnaním aspoň trochu vyriešiť ich nečakanú situáciu.

Stali ste sa aj Vy súčasťou podobnej tragédie?  Ako by ste mali ďalej postupovať a čo pre danú vec môžete urobiť? Túto a niekoľko ďalších základných otázok zodpovieme v nasledujúcich riadkoch.

Náhrada nemajetkovej ujmy v dôsledku porušenia práva na ochranu osobnosti

Každý z nás má právo na ochranu svojej osobnosti. Do tohto všeobecného práva spadá množstvo konkrétnych „menších“ práv, ako napríklad právo na ochranu dobrého mena, dobrej povesti, ľudskej dôstojnosti, súkromia či rodinného života. Ak dôjde k dopravnej nehode, v dôsledku ktorej stratíte svoju blízku osobu, bude porušené najmä Vaše právo na ochranu súkromia a rodinného života. Naše zákony hovoria, že ak utrpíte takúto citovú (nemajetkovú) ujmu, patrí Vám určitá náhrada. Ak je táto ujma príliš veľká alebo silná, k čomu dochádza pri strate blízkej osoby prakticky vždy, zákon Vám umožňuje žiadať aj finančnú náhradu. Tá Vám môže dočasne pomôcť preklenúť ťažké obdobie aspoň z finančného hľadiska.

Základné podmienky pre úspešné žiadanie finančnej náhrady

Ak máte záujem o finančnú náhradu za smrť blízkeho človeka spôsobenú následkami dopravnej nehody, je potrebné v prvom rade určiť, kto sa považuje za blízku osobu. Podľa platnej legislatívy je blízkou osobou Váš príbuzný v priamom rade (rodič, starý rodič, dieťa, vnuk), súrodenec alebo manžel. V osobitných prípadoch môže ísť aj o inú osobu (napr. človek, ktorý žil s Vami v spoločnej domácnosti – druh/družka). O finančnú náhradu nemajetkovej ujmy môže preto žiadať len ten, kto stratil niekoho z vyššie menovaných.

Ďalšou podmienkou pre úspešné žiadanie finančnej náhrady je skutočnosť, že dopravná nehoda, v dôsledku ktorej došlo k smrti Vašej blízkej osoby, sa musela stať najneskôr pred troma rokmi pred začatím konania na súde. V opačnom prípade Váš nárok už bude premlčaný a po podaní námietky premlčania druhou stranou si ho už nebudete vedieť vymôcť na súde.

Pre úspešnosť žiadania finančnej náhrady nie je podstatné, akým účastníkom cestnej premávky bol Váš zosnulý blízky človek (chodec, cyklista, vodič a pod.).

Poslednou logickou (nie zákonnou) podmienkou pre to, aby ste mohli žiadať finančnú náhradu, je, aby osoba, ktorú plánujete požiadať o financie, ich aj reálne mala. Darmo vyhráte súd, ktorý Vám finančnú kompenzáciu prizná, ak ho vyhráte voči osobe, ktorá Vám peniaze nedokáže reálne zaplatiť. Ak bola Vaša blízka osoba účastníkom dopravnej nehody a pokiaľ jej smrť bola spôsobená v dôsledku prevádzky motorového vozidla, finančnú náhradu Vám môže vyplatiť poisťovňa, ktorá povinne zmluvne poistila auto, ktorého vodič(ka) spôsobil(a) dopravnú nehodu. Súdny dvor EÚ už pred niekoľkými rokmi uviedol vo svojom rozhodnutí Haasová C-22/12že v rámci povinného zmluvného poistenia sa má nahrádzať aj náhrada nemajetkovej ujmy v peniazoch.

Koho teda žalovať pri spôsobení takejto nemajetkovej ujmy?

Žalovať je možné osobu, ktorá dopravnú nehodu spôsobila a tiež poisťovňu, s ktorou mala  osoba spôsobujúca dopravnú nehodu (resp. vlastník vozidla)  uzatvorené povinné zmluvné poistenie. Je možné predpokladať, že pri vyčíslení výšky náhrady za nemajetkovú ujmu je bonitnejšia práve poisťovňa. Všetky právne záležitosti spojené s prípravou žaloby môžeme vyriešiť za Vás.

Akú vysokú náhradu je možné týmto spôsobom prostredníctvom súdu vymáhať?

Maximálna horná hranica náhrady nemajetkovej ujmy v legislatíve Slovenskej republiky nie je určená, a teda teoreticky možno žalovať o akúkoľvek finančnú kompenzáciu v závislosti od dôležitosti straty človeka vo Vašom živote a ďalších aspektov. Po konzultácii s nami o podrobnostiach problému nájdeme pre Vás najvhodnejšie riešenie vyčíslenia finančného zadosťučinenia. V konečnom dôsledku však vždy závisí od voľného uváženia súdu, aká finančná čiastka je vzhľadom na danú tragickú udalosť primeraná.

Na koho sa obrátiť v prípade záujmu o finančnú náhradu?

Ak ste sa po nečakanej strate blízkej osoby ocitli v nepriaznivej finančnej situácií, veríme, že Vám príde vhod každá pomocná ruka. Neváhajte sa preto obrátiť na našu advokátsku kanceláriu. Radi Vám preveríme, či sú vo Vašom prípade splnené základné zákonné podmienky na to, aby ste mohli o finančnú náhradu požiadať a či sa Vám oplatí podať žalobu na súd, ak poisťovňa alebo osoba, ktorá dopravnú nehodu spôsobila, Vám odmietnu zaplatiť finančnú náhradu dobrovoľne. Obrátiť sa na nás môžete prostredníctvom Online poradne.

Print Friendly, PDF & Email

Klientska zóna

Už ste členom našej Klientskej zóny? Nie? To nás mrzí. Členov našej Klientskej zóny pravidelne informujeme, keď na našom webe publikujeme nový článok, uvedieme novú právnu službu alebo inú významnú novinku. Zasielame im tiež stručné právne upozornenia na dôležitú novú legislatívu. Neprichádzajte o tieto informácie. Vstúpte aj vy zadarmo do Klientskej zóny:

Viac informácií o Klientskej zóne nájdete TU.