Na našej stránke sme Vás minulý rok informovali, aké máte právne možnosti, ak nechcete platiť daňovú licenciu za svoju spoločnosť. Jednou z možností bolo vstúpenie do likvidácie. Táto možnosť bola obzvlášť vhodná pre tzv. „spiace eseročky“. Ak ste v roku 2014 do likvidácie stihli vstúpiť, povinnosť platiť daňovú licenciu Vás úplne obišla. Dnes možno uvažujete nad ukončením likvidácie, a preto Vám prinášame základný prehľad podmienok, ktoré musíte mať splnené, než o skončení likvidácie rozhodnete.

Kedy je možné prijať rozhodnutie o skončení likvidácie

Ku skončeniu likvidácie sa môže pristúpiť po tom, čo boli uspokojení všetci veritelia spoločnosti a všetky zmluvy a záväzky spoločnosti boli ukončené. Ak má spoločnosť len jedného veriteľa a žiaden majetok, ktorým by uspokojila jeho pohľadávku, likvidáciu je možné ukončiť aj bez zaplatenia pohľadávky. Ak má spoločnosť viacerých veriteľov a nevie uspokojiť ich pohľadávky zo svojho majetku, likvidátor musí podať návrh na konkurz (likvidáciu ukončovať teda nemôže).

Rozhodnúť o skončení likvidácie nemožno pred tým, než uplynú tri mesiace od zverejnenia oznámenia likvidátora o vstupe spoločnosti do likvidácie v Obchodnom vestníku. Ak ste po vstupe do likvidácie toto oznámenie v Obchodnom vestníku neurobili, nemôžete likvidáciu ukončiť. Oznámenie teda musíte čo najskôr zverejniť v Obchodnom vestníku, počkať tri mesiace a uspokojiť pohľadávky veriteľov (ak sa nejakí prihlásia). Potom môžete likvidáciu ukončiť.

Rozhodnutie o skončení likvidácie prijíma valné zhromaždenie spoločnosti, ak je v nej spoločníkov viac, alebo jediný spoločník spoločnosti. Spolu s rozhodnutím o skočení likvidácie sa schvaľuje aj účtovná závierka vyhotovená za obdobie likvidácie, konečná správa likvidátora a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku. Preto je dobré mať účtovnú závierky vyhotovenú ku dňu, kedy plánujete prijať rozhodnutie o skončení likvidácie. Konečnú správu pripravuje likvidátor. Zákon na ňu nekladie žiadne obsahové požiadavky. Mala by stručne zhrnúť priebeh likvidácie a uviesť, čo počas nej likvidátor urobil. Návrh na rozdelenie likvidačného zostatku vypracuje likvidátor, pričom sumu likvidačného zostatku by mu mal oznámiť účtovník.

Prehľadná rekapitulácia

Ak sa Vám do dnešného dňa nepodarilo získať žiadnu zákazku, ktorou by ste svoje podnikanie opäť rozbehli, možno je vhodné začať uvažovať nad skončením likvidácie a spoločnosť vymazať z obchodného registra. Zbavíte sa starostí a administratívy ohľadom tejto spoločnosti (od roku 2017 by ste napríklad opäť museli začať podávať daňové priznania).

Aby ste mohli likvidáciu ukončiť, musíte mať splnené tieto podmienky:

1. Uplynutie troch mesiacov od zverejnenia oznámenia likvidátora o vstupe spoločnosti do likvidácie v Obchodnom vestníku.

2. Uspokojenie všetkých veriteľov spoločnosti a ukončenie všetkých zmlúv a záväzkov spoločnosti.

3. Vyhotovenie účtovnej závierky za obdobie likvidácie.

4. Vyhotovenie konečnej správy likvidátora a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku.

Ak všetko vyššie uvedené máte urobené a pripravené, môžete rozhodnúť o skončení likvidácie. Dátum skončenia likvidácie si určíte sami. Odporúčame Vám ho dať presne na deň, ku ktorému je (má byť) vyhotovená účtovná závierka.

Po skončení likvidácie musíte podať daňové priznanie z príjmov právnickej osoby a vyžiadať si súhlas s výmazom spoločnosti od všetkých správcov daní. Najmä pri tomto kroku – získaní súhlasov od správcov daní – Vám držíme palce. Po ich získaní môžete podať návrh na výmaz Vašej spoločnosti z obchodného registra.

Print Friendly, PDF & Email

Nechajte si poradiť:

Ak by ste sa potrebovali čokoľvek opýtať ohľadom skončenia likvidácie, neváhajte nás kontaktovať cez Online poradňu. Môžeme Vám pripraviť všetky podklady ku skončeniu likvidácie, vrátane konečnej správy likvidátora. Môžeme Vám tiež pripraviť len niektoré z nich, ak máte záujem ušetriť financie. Vieme za Vás podať aj oznámenie do Obchodného vestníka, ak budete potrebovať takúto službu.

Klientska zóna

Už ste členom našej Klientskej zóny? Nie? To nás mrzí. Členov našej Klientskej zóny pravidelne informujeme, keď na našom webe publikujeme nový článok, uvedieme novú právnu službu alebo inú významnú novinku. Zasielame im tiež stručné právne upozornenia na dôležitú novú legislatívu. Neprichádzajte o tieto informácie. Vstúpte aj vy zadarmo do Klientskej zóny:

Viac informácií o Klientskej zóne nájdete TU.