Veľmi si pochvaľujem rýchlosť

So službami HHB advokátskej kancelárie som bola veľmi spokojná, značne mi pomohli. Mnou napísanú zmluvu pani doktorka dôsledne prekontrolovala a opravila chybné časti. Hovorili sme spolu aj telefonicky, pričom mi ochotne odpovedala na moje otázky a dopodrobna vysvetlila [...]