Ďakujem za právnu radu. Vaša práca je nielen profesionálne a ľudsky precízna ale aj spoločensky záslužná a potrebná hlavne pre ľudí s nízkym príjmom, ktorí by sa inak nedostali k väčšine informácií. Pokračujte, má to veľký význam.