So službami HHB advokátskej kancelárie som bola veľmi spokojná, značne mi pomohli.
Mnou napísanú zmluvu pani doktorka dôsledne prekontrolovala a opravila chybné časti.
Hovorili sme spolu aj telefonicky, pričom mi ochotne odpovedala na moje otázky a dopodrobna vysvetlila nejasné ustanovenia zákona týkajúce sa zmluvy.
Veľmi si pochvaľujem rýchlosť, akou celú vec riešila, nakoľko som potrebovala mať správnu zmluvu dosť súrne.
Prajem im veľa úspechov v ďalšej práci.