Oprava čelného skla z PZP

Kto má právo na preplatenie opravy čelného skla z PZP?

Každý, komu bolo rozbité čelné sklo oproti idúcim vozidlom. Ak ste s druhým vodičom spísali Správu o nehode a on vám v nej priznal svoju vinu, jeho poisťovňa vám musí opravu preplatiť.

Poisťovňa vám zrejme tvrdí, že ste škodu poriadne nepreukázali a nimi poistený vodič nemôže vedieť, či spôsobil vymrštenie kamienka práve on. Snaží sa tým len vyhnúť poistnému plneniu, ktoré musí zaplatiť.

Čo na postup poisťovní hovoria súdy a NBS?

Vymrštenie kameňa spod kolies iného motorového vozidla je okolnosť, ktorá má pôvod v prevádzke vozidla. Ak teda bola škoda spôsobená okolnosťami, ktoré majú pôvod v prevádzke motorového vozidla, ide o absolútnu objektívnu zodpovednosť za škodu a prevádzkovateľ sa za žiadnych okolností nemôže zbaviť svojej zodpovednosti za vznik takejto škody.

Národná banka Slovenska, rok 2013

Aj škoda spôsobená na čelnom skle motorového vozidla kameňom alebo iným predmetom vymršteným kolesom iného motorového vozidla je škodou, ktorá bola spôsobená okolnosťou majúcou pôvod v prevádzke; zodpovednosti za túto škodu sa podľa § 428 veta prvá Občianskeho zákonníka nemožno zbaviť.

Najvyšší súd Slovenskej republiky, rok 2014

Chcete sa dozvedieť viac o argumentoch poisťovne a prečo nie sú správne? Prečítajte si náš článok:

Ako vám vieme pomôcť?

Vieme zabezpečiť, aby ste dostali od poisťovne peniaze, ktoré vám podľa zákona patria. Ako to dokážeme?

Poisťovňa vám dobrovoľne nič nezaplatí. Inak by to už dávno urobila a vy by ste nečítali tieto riadky. Ako advokátska kancelária vás ale môžeme zastupovať v súdnom konaní. Podáme preto na poisťovňu žalobu. Využijeme špeciálny typ žaloby, ktorý vám zabezpečí najrýchlejšie možné súdne konanie v našom právnom systéme. Poisťovne zvyknú čiastku zaplatiť už po oboznámení sa s našou žalobou, lebo vedia, že súdy rozhodujú v takýchto sporoch proti nim.

Aký je postup, ak chcete využiť našu pomoc?

Veľmi jednoduchý. Stačí, ak vyplníte náš webový formulár. My následne posúdime vaše šance na úspech v súdnom spore a ak ich vyhodnotíme ako veľmi nádejné, oznámime vám cenu našich služieb. Ak s cenou budete súhlasiť, udelíte nám splnomocnenie a my podáme na poisťovňu žalobu.

Cena našich služieb sa počíta z hodnoty žalovanej sumy (ceny opravy čelného skla). Približnú cenu vo vašom prípade vám prezradí kalkulačka. Nemusíte sa ale týchto nákladov obávať. Ak súd vyhráme, poisťovňa vám ich preplatí v plnej výške. Nebudete mať teda žiadne náklady na naše služby.

Nemajte strach obrátiť sa na súd

Možno sa vás pri čítaní predošlých riadkov zmocnil strach. Zrejme ste sa ešte s nikým nesúdili a máte preto obavy. Tie sú ale zbytočné. Podať žalobu a stáť pred súdom nie je nič nebezpečné ani neobvyklé. Všetko potrebné za vás profesionálne vybavíme my.

Typ súdneho sporu, ktorý budete mať s poisťovňou, sa takmer určite skončí ešte skôr, než budete musieť osobne predstúpiť pred súd. Zatiaľ takmer každý z našich klientov dostal zaplatené len na základe podanej žaloby. Nič viac sme urobiť nemuseli.

Odpovede na ďalšie časté otázky našich klientov sa dozviete nižšie. Pod nimi nájdete aj aktuálne percento úspešnosti našich žalôb proti poisťovniam.

Často kladené otázky

Žiaden iný orgán než súd nedokáže právne donútiť poisťovňu preplatiť vám opravu čelného skla, pokiaľ sa poisťovňa nerozhodne preplatiť vám ju dobrovoľne. Poisťovne nereagujú na predžalobné výzvy, ani na nahlásenie prípadu Národnej banke Slovenska zo strany klienta. Rozhýbu sa, až keď sa obrátime na súd. Dnes preto klientom neodporúčame strácať čas mimosúdnymi ťahanicami, ale radíme im obrátiť sa priamo na súd.

Výpočet nákladov na podanie žaloby je značne komplikovaný a vždy sa odvíja od výšky ceny opravy čelného skla. Preto vám náklady vždy pred podaním žaloby presne vyčíslime. Nezabudnite, že ak súdny spor vyhráte, všetky vaše náklady bude poisťovňa povinná preplatiť.

Aby ste mali približnú predstavu o svojich nákladoch, pripravili sme vám na tento účel kalkulačku:

V 95% prípadov nám stačilo len podanie žaloby. Akonáhle sa s ňou poisťovňa oboznámila, požadovanú sumu vyplatila. Nevieme vám ale so 100 % istotou garantovať, že poisťovňa sa takto zachová aj vo vašom prípade. Nevidíme dôvod, aby tak neurobila, nie je však v našej moci ovplyvniť jej správanie. Môžeme vám ale zaručiť, že budeme vytrvalo hájiť vaše práva bez ohľadu na to, ako zareaguje poisťovňa na našu žalobu.

Ak by vo vašom prípade poisťovňa nechcela uhradiť opravu čelného skla ani po oboznámení sa so žalobou, musela by sa brániť. To znamená, že by začal štandardný súdny proces. Pre vás to bude znamenať, že sa vám zvýšia náklady na naše služby. Kým sa spor skončí, budete musieť zaplatiť ešte približne 1 až 2 krát toľko, čo ste platili pri podaní žaloby (ak ste pri podaní žaloby zaplatili napríklad 90 EUR, kým spor skončí, budete musieť zaplatiť ďalších približne 90 až 180 EUR).

Konečná cena nákladov za vedenie súdneho sporu závisí vždy od dĺžky jeho trvania. Tú si určuje každý sudca sám, preto ju nie je možné vopred presne určiť. Budeme vás však o celom priebehu súdneho konania informovať a odhad vašich nákladov priebežne upresňovať.

Dôležité je pre vás ešte vedieť, že ak sa priebeh sporu skomplikuje, kedykoľvek môžete žalobu vziať späť a tým sami ukončiť súdne konanie. Dovtedy vzniknuté náklady vám ale nik nepreplatí. Naopak, ak vydržíte a súdny spor nakoniec vyhráte, poisťovňa vám bude povinná preplatiť všetky vzniknuté náklady.

Žiaden výsledok súdneho sporu nie je na 100 % istý. Každý spor posudzuje sudca individuálne, a preto nikdy nemôžete s istotou vedieť, aké bude jeho rozhodnutie.

Tento typ prípadov však súdy rozhodujú už roky konštantne v prospech poškodených a proti poisťovniam. Pokiaľ máte všetky podklady riadne zabezpečené (najmä Správu o nehode podpísanú vodičom - škodcom, kde si uznal svoju vinu) a my sme vám po ich preskúmaní odporučili žalobu podať, nemáte sa čoho obávať. Šanca, že súd nedopadne dobre, je veľmi nízka.

Radi by sme vám dali 100 % istotu, že spor vyhráte. To však urobiť nevieme. Môžeme vám ale dať 100 % istotu, že ak sa na súd neobrátite, poisťovňa vám opravu čelného skla určite nepreplatí.

Ako sme už uviedli, šanca, že súd rozhodne proti vám, je veľmi nízka. Ak by sa tak ale naozaj stalo, musíte počítať s tým, že oprava vášho čelného skla zostane nepreplatená. Nikto vám nevráti súdny poplatok, ktorý ste uhradili a nikto vám nevráti náklady, ktoré ste minuli na právne služby.

Poisťovne zväčša nemávajú v takýchto súdnych sporoch právne zastúpenie advokátom. Ak by poisťovne ale predsa len mali právne zastúpenie advokátom, museli by ste zaplatiť aj náklady na ich advokáta. Tie by boli vyčíslené v takej istej výške, ako náklady na naše právne služby.

Čas, za ktorý od poisťovne dostanete peniaze, závisí od rýchlosti konania súdu. Tá je veľmi individuálna. Poznáme prípady, kedy klient dostal peniaze od poisťovne už 3 týždne po podaní žaloby. Stretli sme sa ale už aj s tým, že súd ani po 15-tich mesiacoch nedoručil našu žalobu poisťovni.

Na základe našich doterajších skúseností vám ale vieme povedať, že môžete počítať s priemerným časom 2 - 3 mesiace po podaní žaloby, kým peniaze od poisťovne dostanete.

Máte ďalšie otázky a nejasnosti? Zavolajte nám:

0907 713 985

Naša aktuálna úspešnosť pri žalobách proti poisťovniam je:

0%
vyhratých prípadov

Aj vám vieme pomôcť so získaním vašich peňazí od poisťovne. Stačí vyplniť jednoduchý formulár nachádzajúci sa nižšie a všetko ostatné za vás urobíme my.

Vyplnenie formulára vám bude trvať len 3 - 4 minúty.

Pred začatím vypĺňania formulára vám odporúčame pripraviť si skeny (fotky) nasledovných dokumentov, ktoré do formulára vložíte ako jeho prílohu:

>   Správu o nehode, ktorú ste podpísali s druhým vodičom

>   Veľký technický preukaz (vášho) poškodeného vozidla

>   Faktúru alebo paragon vystavený za opravu čelného skla

>   Bloček alebo výpis z bankového účtu potvrdzujúci, že opravu čelného skla ste zaplatili

>   List od poisťovne, na základe ktorého ste sa dozvedeli, že vám nepreplatí opravu čelného skla

Stále váhate? Prečítajte si skúsenosti a názory niektorých našich klientov:

HHB advokátska kancelária s.r.o.
Vynikajúce
4.9
Na základe 61 recenzií
review us on
js_loader
HHB advokátska kancelária s.r.o.
Vynikajúce
4.9
Na základe 61 recenzií
review us on
Férový prístup ku klientovi.Pán Hraška bol ochotný ísť do boja s poisťovňou Kooperatíva.Určite odporúčam využiť služby tejto advokátskej kancelárie.Môj prípad súvisel s tým, že mi zpod zadných kolies auta idúceho predo mnou odletel kameň, ktorý mi poškodil čelné sklo.Vinníka - teda auto idúce pred mnou - som zastavil a spísali sme na odpočívadle záznam o nehode, ktorí sme obaja podpísali.Túto škodovú udalosť som ako ja, tak aj vinník nahlásili do poisťovne , kde mal vinník uzatvorené PZP - v poisťovni Kooperatíva.Čelné sklo som si dal vymeniť v autorizovanom servise.Všetky doklady vyžadované poisťovňou vinníka k tejto škodovej udalosti som poslal do poisťovne.Pán Miškuf, ako odborný likvidátor poisťovne, ktorý je zrejme platený za zamietania poistných plnení zo strany Kooperatívy, mi poslal zamietací list o plnení.Citujem: "V danej veci zastávame názor, že z Vašej strany nebolo jednoznačne a bez akýchkoľvek pochybností preukázané, že k vzniku škody došlo prevádzkou motorového vozidla vinníka". Čiže podľa pána Miškufa som nepreukázal uplatnený nárok na poistné plnenie zo strany Kooperatívy.A ešte 1 citát zo zamietacieho listu pána Miškufa: "S ohľadom na uvedené ustanovenie zákona je poškodený povinný preukázať vecnú a časovú súvislosť medzi osobitnou povahou prevádzky konkrétneho motorového vozidla ako príčinou a vznikom škody ako následkom.Vzhľadom na vyššie uvedené predložené súhlasné vyhlásenie vodiča motorového vozidla, ktoré údajne malo poškodenie Vášho čelného skla spôsobiť a vodiča poškodeného motorového vozidla nemá charakter preukázania okolností vzniku škody."Skúšali sme tento vetný konštrukt pochopiť viacerí, ale ani jednému sa nám to nepodarilo...Každopádne som sa domáhal poistného plnenia.Volal som, písal viackrát do Kooperatívy, vyzýval, aby ma kontaktovali telefonicky za účelom vyjasnenia, ale nikto ma zo strany Kooperatívy telefonicky nekontaktoval.Jediné, čo sa mi podarilo od Kooperatívy vymámiť, bola mailová odpoveď pána Miškufa, kde zopakoval vety zo zamietacieho listu: "... nie je možné jednoznačne preukázať vecnú a časovú súvislosť medzi osobitnou povahou prevádzky konkrétneho motorového vozidla ako príčinou a vznikom škody."Kooperatíva si teda stála trvala na svojom (zamietnutie).Nakoľko som nejaký ten piatok pracoval v poisťovníctve, tak viem, že v takýchto prípadoch to treba riešiť právnou cestou, a domáhať sa svojich práv podaním žaloby na príslušný súd.Zo skúseností viem, že bohužiaľ väčšina ľudí to na tomto mieste vzdá a mávne nad tým rukou. (Nemajú čas, nechce sa im, majú iné priority, malá suma na vymáhanie, a pod.)Oslovil som advokátsku kanceláriu HHB, pána Hrašku a ten bol ochotný sa tomuto prípadu venovať.Prebehla medzi nami bezproblémová komunikácia.Záver je taký, že sme s pomocou pána Hrašku dosiahli mojich práv a poistné plnenie aj s náhradami súdnych trov konania mi bolo v plnej výške zo strany Kooperatívy preplatené, a to ešte pred tým ako došlo k samotnému súdu.Ďakujem za pomoc.Určite vaše poškodenie práv nevzdávajte a vždy sa ich domáhajte.S pozdravomSpokojný klient
Chcel by som sa poďakovať za profesionálne, rýchle a úspešné vybavenie náhrady škody za čelné sklo u poisťovne, ktorá mi to zamietla.
Response from the owner: Radi sme pomohli.
Velmi odporúčam túto advokátsku kanceláriu veľmi profesionálna vždy s úspešným koncom. Ďakujem za spoluprácu
Response from the owner: Dakujeme.
Pán Judr.Marek Hraška Za váš profesionálny prístup ľudské jednanie v spore s poisťovňou UNIQA kde sme riešili prasknuté čelné sklo ktoré poisťovňa nechcela preplatiť Vám patrí veľké ĎAKUJEM. Odporúčam HHB advokátsku kanceláriu. Do mesiaca boli všetky peniaze na účte.všetko čo JUDr Hraška sľúbil splnil do bodky.
Response from the owner: Ďakujeme Vám za recenziu.
Krasny den prajem, bol som nad mieru spokojny, profesionalna komunikacia, velmi ludsky pristum, urcite odporucam kazdemu. Este raz dakujem krasne za vsetko.S pozdravom a prianim krasneho dnaPatrik
Response from the owner: Teší nás Vaša recenzia a ďakujeme za ňu.
Odporúčam advokátsku kanceláriu HHB , pána Judr.Hrašku, ktorý mňa zastupoval v spore s poisťovňou Kooperativa , ktorá mi nechcela preplatiť prasknuté čelné sklo. Pán Hraška mi vysvetlil cely postup , komunikácia s ním na vysokej úrovni . Všetko prebehlo veľmi rýchlo od podania platobného rozkazu na súd, cez zaplatenie súdneho poplatku, presne 8 dní a Kooperativa mi vrátila všetky peniaze na účet. Ešte raz veľká vďaka .
Response from the owner: Ďakujeme Vám za recenziu.
Odporúčam advokátsku kanceláriu HHB , pána Judr.Hrašku, ktorý mňa zastupoval v spore s poisťovňou Kooperativa , ktorá mi nechcela preplatiť prasknuté čelné sklo. Pán Hraška mi vysvetlil cely postup , komunikácia s ním na vysokej úrovni . Všetko prebehlo veľmi rýchlo od podania platobného rozkazu na súd, cez zaplatenie súdneho poplatku, presne 8 dní a Kooperativa mi vrátila všetky peniaze na účet. Ešte raz veľká vďaka .
Vrelo a na 100 % odporúčam advokátsku kanceláriu HHB , pána Judr.Hrašku, ktorý mňa zastupoval v spore s poisťovňou Kooperativa , ktorá mi nechcela preplatiť prasknuté čelné sklo. Pán Hraška mi vysvetlil cely postup , komunikácia s ním na vysokej úrovni . Všetko prebehlo veľmi rýchlo od podania platobného rozkazu na súd, cez zaplatenie súdneho poplatku, necelých 14 dní a Kooperativa mi vrátila všetky peniaze na účet. Ešte raz veľká vďaka .
Response from the owner: Ďakujeme.
Absolútna spokojnosť. Kancelária HHB ma zastupovala v prípade vymáhania dlhu. Všetko prebehlo korektne - vysoká odbornosť, veľmi dobrá a profesionálna komunikácia, promptné reakcie, prevedenie procesom čo a v akom časovom horizonte sa bude diať. Môžem veľmi odporučiť. A zároveň ďakujem za vaše služby.
Response from the owner: Tešíme sa s Vami z úspešného konca a ďakujeme za recenziu.
js_loader

Skvele jednanie, dobre sa mi spolupracovalo

Poisťovňa mi odmietla preplatiť čelne sklo z pzp pani právnici z tejto firmy ma zastupovali majú skvele jednanie dobre sa mi snimi spolupracovalo a všetko dobre dopadlo ešte raz ďakujem

Pavol z Nitry
17. mája 2024

Nejaký ten piatok som pracoval v poisťovníctve, tak viem, že v takýchto prípadoch to treba riešiť právnou cestou

Férový prístup ku klientovi. Pán Hraška bol ochotný ísť do boja s poisťovňou Kooperatíva.
Určite odporúčam využiť služby tejto advokátskej kancelárie.

Môj prípad súvisel s tým, že mi zpod zadných kolies auta idúceho predo mnou odletel kameň, ktorý mi poškodil čelné sklo.
Vinníka – teda auto idúce pred mnou – som zastavil a spísali sme na odpočívadle záznam o nehode, ktorí sme obaja podpísali.
Túto škodovú udalosť som ako ja, tak aj vinník nahlásili do poisťovne , kde mal vinník uzatvorené PZP – v poisťovni Kooperatíva.

Čelné sklo som si dal vymeniť v autorizovanom servise.
Všetky doklady vyžadované poisťovňou vinníka k tejto škodovej udalosti som poslal do poisťovne.
Pán Miškuf, ako odborný likvidátor poisťovne, ktorý je zrejme platený za zamietania poistných plnení zo strany Kooperatívy, mi poslal zamietací list o plnení.

Citujem: „V danej veci zastávame názor, že z Vašej strany nebolo jednoznačne a bez akýchkoľvek pochybností preukázané, že k vzniku škody došlo prevádzkou motorového vozidla vinníka“. Čiže podľa pána Miškufa som nepreukázal uplatnený nárok na poistné plnenie zo strany Kooperatívy.

A ešte 1 citát zo zamietacieho listu pána Miškufa: „S ohľadom na uvedené ustanovenie zákona je poškodený povinný preukázať vecnú a časovú súvislosť medzi osobitnou povahou prevádzky konkrétneho motorového vozidla ako príčinou a vznikom škody ako následkom.
Vzhľadom na vyššie uvedené predložené súhlasné vyhlásenie vodiča motorového vozidla, ktoré údajne malo poškodenie Vášho čelného skla spôsobiť a vodiča poškodeného motorového vozidla nemá charakter preukázania okolností vzniku škody.“

Skúšali sme tento vetný konštrukt pochopiť viacerí, ale ani jednému sa nám to nepodarilo 😀

Každopádne som sa domáhal poistného plnenia.
Volal som, písal viackrát do Kooperatívy, vyzýval, aby ma kontaktovali telefonicky za účelom vyjasnenia, ale nikto ma zo strany Kooperatívy telefonicky nekontaktoval.
Jediné, čo sa mi podarilo od Kooperatívy vymámiť, bola mailová odpoveď pána Miškufa, kde zopakoval vety zo zamietacieho listu: „… nie je možné jednoznačne  preukázať vecnú a časovú súvislosť medzi osobitnou povahou prevádzky konkrétneho motorového vozidla ako príčinou a vznikom škody.“
Kooperatíva si teda stála trvala na svojom (zamietnutie).

Nakoľko som nejaký ten piatok pracoval v poisťovníctve, tak viem, že v takýchto prípadoch to treba riešiť právnou cestou, a domáhať sa svojich práv podaním žaloby na príslušný súd.
Zo skúseností viem, že bohužiaľ väčšina ľudí to na tomto mieste vzdá a mávne nad tým rukou. (Nemajú čas, nechce sa im, majú iné priority, malá suma na vymáhanie, a pod.)

Oslovil som advokátsku kanceláriu HHB, pána Hrašku a ten bol ochotný sa tomuto prípadu venovať.
Prebehla medzi nami bezproblémová komunikácia.

Záver je taký, že sme s pomocou pána Hrašku dosiahli mojich práv a poistné plnenie aj s náhradami súdnych trov konania mi bolo v plnej výške zo strany Kooperatívy preplatené, a to ešte pred tým ako došlo k samotnému súdu.

Ďakujem za pomoc.
Ak by ste mali niekto dotazy, môžete mi napísať: miosko34@gmail.com

Určite to nevzdávajte a vždy sa domáhajte svojich práv.

S pozdravom
Spokojný klient

Miloš Sopko
10. októbra 2023

Poisťovňa mi vrátila všetky peniaze na účet

Odporúčam advokátsku kanceláriu HHB, pána Judr. Hrašku, ktorý mňa zastupoval v spore s poisťovňou Kooperativa , ktorá mi nechcela preplatiť prasknuté čelné sklo. Pán Hraška mi vysvetlil cely postup , komunikácia s ním na vysokej úrovni . Všetko prebehlo veľmi rýchlo od podania platobného rozkazu na súd, cez zaplatenie súdneho poplatku, presne 8 dní a Kooperativa mi vrátila všetky peniaze na účet. Ešte raz veľká vďaka .

Pavol Šimunič
19. septembra 2023

Do toho sa určite oplatí investovať

Každému vrelo odporúčam. Skvelá komunikácia, v ktorej mi bolo všetko vysvetlené a celý spor s poisťovňou sa skončil v môj prospech, kde mi okrem poistného plnenia boli vyplatené aj súdne trovy. Nenechajte sa okrádať poisťovňami a kontaktujte radšej pána Hrašku, stojí vás to minimum času, ktorý sa do toho určite oplatí investovať.

Mgr. Daniel Roman
31. júla 2023

Môžem len odporučiť

Profesionálny a promptný prístup. Poisťovňa sa klasicky zdráhala, hoci všetko bolo riadne zdokumentované a potvrdené škodcom. Môžem túto právnickú službu len odporučiť.

Jozef, KOŠICE
26. júna 2023

Ústretový, profesionálny prístup

Ďakujem za všetko, bol som nadmieru spokojný.
Ústretový, profesionálny prístup pri riešení sporu s poisťovňou ktorá nakoniec všetky náklady za čelné sklo a právne služby zaplatila. Určite odporúčam.

Miroslav Porubský
16. marca 2023

Veľmi dobrá informovanosť o priebehu

Veľmi rýchla reakcia od zaslania potrebných podkladov po podanie na súdne konanie. Skoro okamžitá reakcia na položené otázky. Aj v mojom prípade (Wustenrot) do cca 30 dní vyhratý proces a peniaze na účte. Veľmi dobrá informovanosť o priebehu a podniknutých úkonoch. Veľké ĎAKUJEM.

Lubomir Slastan
6. marca 2023

Tak ako povedal, tak sa stalo

Po odmietnutí zaplatenia nákladov spojených s výmenou čelného skla poisťovňou som sa obrátil na advokátsku kanceláriu a to na pána Hraška. Situácia som myslel že nebude riešiteľná aj vzhľadom na to že škodová udalosť sa stala v čase kedy som bol v prepise vozidla zo zahraničia na slovenské SPZ. Pán Hraška ma uistil že spor je riešiteľný a vo väčšine prípadov dojde k rozhodnutiu na stranu poškodeného. Tak ako povedal, tak sa stalo. Poisťovňa mi po rozhodnutí súdom preplatila všetky náklady od výmeny čelného skla, úhrady poplatkov pre advokátsku kanceláriu a taktiež aj súdneho poplatku.
Ešte raz by som sa chcel poďakovať p. Hraškovi za jeho odbornú pomoc a príjemnú komunikáciu, ďakujem.

Filip Hudák, Košice
27. februára 2023

Odpovede som dostával včas a zrozumiteľne

Celkový dojem z komunikácie je veľmi dobrý, na správy som odpovede dostával včas a zrozumiteľne. Spor o zaplatenie výmeny čelného skla sa vyriešil v môj prospech, presne podľa predpokladaného postupu právnika.

Martin Kovalčík
20. februára 2023

Neustále informovaná o aktuálnom stave

100% spokojnosť.
Služby advokátskej kancelárie JUDr Marek Hraška mi boli poskytnuté pri riešení sporu s poisťovňou o zaplatenie opravy čelného skla. Od prvého kontaktu s advokátskou kanceláriou som sa stretla s ústretovosťou, výbornou komunikáciou a vysokým profesionálnym prístupom. Počas celého priebehu som bola neustále informovaná o aktuálnom stave.
Od času doručenia oznámenia z poisťovne GENERALI o ukončení škodovej udalosti bez poistného plnenia po ukončenie sudného sporu s poisťovňou v môj prospech a pripísanie požadovanej sumy na účet ubehlo 6týždňov. Vrelo odporúčam využitie služieb advokátskej kancelárie JUDr Mareka Hraška. Prajem celej kancelárií veľa pracovných úspechov a entuziazmu do budúcej práce. Veľké ďakujem.

Pilšáková Eva
27. novembra 2022

Ľudia, nebojte sa s poisťovňami súdiť

Som veľmi spokojný zo službami tejto kancelárie. Všetko prebehlo ako malo, v priebehu mesiaca, dvoch, poisťovňa zaplatila. Vrelo odporúčam. A posledná poznámka, ľudia, nebojte sa s poisťovňami súdiť o peniaze za rozbité čelné sklá. Ak máte doklady v poriadku, vždy to vyhráte. Ešte raz, ďakujem.

Ján Zeman
7. septembra 2022

Mesiac a peniaze mám na účte

100% spokojnosť. Rýchle vybavenie. Po zamietnutí preplatenia škodovej udalosti. Mesiac a peniaze mám na účte bez akejkoľvek starosti. Ďakujem

Miroslav Urda
7. júna 2022

Veľmi spokojní s komunikáciou a celkovou profesionalitou

Sme veľmi spokojní s komunikáciou a celkovou profesionalitou v spore s poisťovňou, ktorý sme nakoniec vyhrali. Spor sa týkal neuhradenia výdavkov spojených s rozbitým čelným sklom z PZP vinníka.

Lucia z Košíc
31. mája 2022

Teší ma rýchlosť celého priebehu

Poisťovňa sa k nášmu sporu o úhradu čelného skla postavila chrbtom. Vďaka Vám sme ale daný spor dotiahli do konca a peniaze nám poslali. Všetko prebehlo hladko. Teší ma aj rýchlosť celého priebehu.

Tomáš, Bratislava
25. marca 2022

Všetko mi bolo dopredu podrobne vysvetlné

Ďakujem Vašej spoločnosti za pomoc pri vedení sporu s poisťovňou Kooperatíva vo veci zaplatenia opravy čelného skla. Všetko mi bolo dopredu podrobne vysvetlné (postup, poplatky, trovy konania…). Komunikácia prebehla bez akýchkoľvek problémov. Od prvého kontaktu 3.12.2021 až po zaplatenie na môj účet 19.1.2022 som bol o všetkých krokoch podrobne informovaný. Odporúčam všetkým, ktorí majú problém s plnením od poisťovní.

Marcel
24. januára 2022

Profesionálne jednanie a precízna práca

Ďakujem pekne za profesionálne jednanie a precíznu prácu advokátskej kancelárií HHB v právnom zastupovaní v spore s poisťovňou o zaplatení poškodeného čelného skla. Aj keď to bola dlhá cesta vďaka nášmu súdnictvu, som rád že to dopadlo v náš prospech. Ešte raz ďakujem.

Tibor z Košíc
11. januára 2022

Rýchle vyriešenie problému

Profesionálny prístup, rýchle vyriešenie problému k mojej spokojnosti. Odporúčam aj ostatným.

Janči B.
11. januára 2022

Veľmi dobrá a prehľadná komunikácia

Od prvého kontaktu až do konca veľmi dobrá a prehľadná komunikácia. Vďaka advokátskej kancelárií HHB som sa dostal spoľahlivo k svojim peniazom a poisťovňa vyplatila plnú sumu za rozbité čelné sklo. Určite odporúčam.

Miroslav
10. januára 2022

Veľká spokojnosť

Odporúčam, veľká spokojnosť, ochota, komunikácia.

Robo z PK
11. novembra 2021

Vrelo všetkým odporúčam, aby sa nenechali odradiť

Vyslovujem svoje poďakovanie za profesionálny prístup p. Judr. Hraška k môjmu problému s vymáhaním úhrady platby za škodu, ktorú mi poisťovňa Kooperativa odmietla uhradiť, hoci som predložil všetky potrebné podklady ku vzniknutej škode na mojom motorovom vozidle, jednalo sa o poškodené čelné sklo. Na pokyn obhliadajúceho likvidátora ako aj pracovníčky pobočky menovanej poisťovne, som si výmenu predmetného skla nechal zrealizovať u zmluvného autorizovaného servisu. Bol som zaskočený tým, že aj napriek tomu, že som si splnil všetky podmienky, ktoré poisťovňa odo mňa vyžadovala, odmietla mi uhradiť náklady spojené s výmenou poškodeného skla. Argumentovala tým, že ich poistenec v predmetnom dotazníku, počas jazdy pred vznikom poškodenia predmetného čelného skla „si nevšimol moje motorové vozidlo, nevie popísať predmet, ktorým mala byť spôsobená škoda, predmet nevidel, a nevie s určitosťou potvrdiť, že čelné sklo môjho vozidla nebolo poškodené už pred uvádzaným vznikom škody“, odcitované z listu poisťovne Kooperativa, odborného likvidátora Ing. Miškufa Petra. Takýto prístup likvidátora vrhá na dotyčnú poisťovňu zlé svetlo, hoci zákon jednoznačne stojí na strane poškodeného.
Z tohoto miesta sa chcem preto ešte raz poďakovať advokátskej kancelárii HHB, konkréne p. Judr.Hraškovi za jeho ľudský prístup a ochotu v mojom prípade. Vrelo všetkým odporúčam, aby sa nenechali odradiť zamietavým prístupom poisťovní, ktoré odmietajú plniť si svoje záväzky voči poškodeným klientom.

Miroslav Sedliak zo Žiaru nad Hronom
26. septembra 2021

Za mesiac mám úspešne peniaze na mojom účte

Dobry den,
velmi by som chcela podakovat za uspesne vyriesenie uhrady čelneho sklad od poistovne, ktora celych 7 mesiacov zasielala len odmietave stanovisko k tomuto problemu.
za mesiac mam uspesne peniaze na mojom učte. 🙂
odporucam vsetkym spolupracu s p. Hraškom. Stoji to za to.

Denisa
21. septembra 2021

HHB, veľká vďaka

S Vašou pomocou sme spor s poisťovňou Kooperativa úspešne ukončili k našej spokojnosti. Vaše služby určite odporúčame všetkým, ktorí to potrebujú. HHB,veľká vďaka.

Peter Ďurina
19. júla 2021

Veľká spokojnosť

Veľká spokojnosť, odporúčam 100 %

Robo
16. júla 2021

Odporúčam všetkým poškodením, aby využili vaše právne zastúpenie

V prvom rade chcem Vám p.doktor poďakovať za služby právneho zastúpenia v mojej poistnej udalosti ktorú ste úspešne ukončili a škodu ktorá mi bola spôsobená na mojom vozidle mi bola v plnej výške poisťovňou uhradená.
Odporúčam všetkým poškodením aby využili vaše právne zastúpenie a nenechali sa poisťovňou okradnúť o to čo vám patrí.

Martin Zaťko
22. júna 2021

Firma splnila čo sľúbila

Firma splnila čo sľúbila.

bez mena
24. marca 2021

Rýchle a jasné jednanie

S Vašim zastupovaním v spore s poisťovňou som bol veľmi spokojný,…profesionálny prístup,..rýchle a jasné jednanie, bez zbytočných zdržaní,..určite Vás budem odporúčať,..ešte raz, ďakujem.

Roman z Trenčína
8. marca 2021

Veľmi profesionálne a promptne

S právnymi službami HHB som nadmieru spokojný. Poisťovňa nám odmietla preplatiť náklady na opravu čelného skla aj keď sme mali vinníka. Mesiace som sa snažil argumentovať s poisťovňou, skúsil som NBS a úplne zbytočne. Pán Hraška z HHB so mnou komunikoval od prvej chvíle veľmi profesionálne, veci vybavoval promptne a problémy riešil okamžite, ako vznikali. Behom pár dní bola podaná žaloba a poisťovňa po doručení platobného rozkazu musela poistné plnenie vyplatiť.
Odporúčam všetkým, ktorí majú podobný problém, aby kontaktovali HHB a verím, že budú spokojní.
Ďakujem veľmi pekne a prajem všetko dobré.

Rastislav Chmelár
1. februára 2021

Nič som nemusel riešiť ja

Služby advokatskej kancelarie HHB, pod vedenim JUDr. Marek Hraška som využil kvôli zamietnutiu preplatenia opravy čelného skla na mojom osobnom vozidle zo strany poisťovne. Dopátral som sa k p. Hraškovi pomocu rozsiahlim článkom ako tieto veci riešiť a referenciám, ktoré písali o tom, že je to správna osoba na túto problematiku. Môžem potvrdiť, že uvedené referencie sa potvrdili a v mojej spokojnosti bolo všetko vyriešené. Obzvlášť chválim prehľad, spätné kontaktovanie, nič som nemusel riešiť ja. Verím, že p. Hraška je fundovaný aj v iných právnych veciach a keď budem niečo potrebovať, rád sa naňho opäť obrátim. Ďakujem, skvelá služba!

Jakub M.
18. januára 2021

Doporučujem

S právnym servisom poskytnutým HHB advokátskou kanceláriou som veľmi spokojná. Všetky právne služby boli vykonané s maximálnou profesionalitou. Vďaka HHB sme dostali od poisťovne peniaze za poškodené čelné sklo. Môžem odporúčať pre každého, kto hľadá kvalitné služby. Doporučujem.

Katarína B.
15. januára 2021

Peniažky mám od poisťovne na účte

Maximálna spokojnosť, komunikatívnosť ako cez mail tak telefonicky. Peniažky mám od poisťovne kooperativa na účte. Ďakujem za služby.

Miroslav
16. decembra 2020

Určite budeme odporúčať vaše právne služby

Dobrý deň pán JUDr. Hraška,
ďakujeme za Vašu prácu pre vyriešenie nášho sporu s poisťovňou Generali o úhradu opravy čelného skla auta zo zákonného poistenia vinníka. Spor ste vyriešili k našej plnej spokojnosti a váš prístup bol vysoko profesionálny a korektný. Určite budeme odporúčať vaše právne služby všetkým naším známym a tiež radi využijeme vaše právne služby aj v budúcnosti. Prajeme vám veľa úspechov vo vašej ďalšej práce

Anna z BA
14. decembra 2020

Všetko prebehlo hladko

Preplatenie čelného skla z PZP po tom čo poisťovňa odmietla plnenie – rýchla a jasná komunikácia, všetko prebehlo hladko a po pár týždňoch od oslovenia bola celá záležitosť vybavená a peniaze na účte. Ešte raz vďaka.

Ladislav Csiba
9. decembra 2020

Rýchla komunikácia a profesionalita

So službami tejto spoločnosti som bol maximálne spokojný. Ochotný prístup, rýchla komunikácia a profesionalita.

Tomáš Hornáček
11. novembra 2020

To, čo povedali, tak aj bolo

Dobrý deň s advokátskou firmou HHB som bol nadmieru spokojný to čo povedali tak aj bolo, preto im chcem poďakovať za vybavenie daného sporu.

Juraj
28. októbra 2020

Vrelo odporúčam

Advokátsku kanceláriu vrelo odporúčam, všetko prebehlo bez problémov a cca do 2 mesiacov od našej prvej komunikácie bol súdny spor uzatvorený v môj prospech. Ďakujem pekne.

Eva B.
13. augusta 2020

Som veľmi rád, že som napokon nadviazal spoluprácu

Advokátska kancelária HHB je serióznou kanceláriou, ktorá postupuje tak, ako sľúbila a ako má aj uvedené na svojej stránke; komunikuje otvorene a nič nezamlčuje; na emaily reaguje obratom a veľmi slušne. Pravdivo informuje o šanciach na úspech v konaní – v mojom prípade úspešnom: poisťovňa mi odmietla uhradiť opravu čelného skla (a plniť poistku z PZP vinníka) so siahodlhým odôvodnením, ktoré má jedinú úlohu: odstrašiť od úmyslu domôcť sa svojich práv (mne tak odpísali až 3x). Som však veľmi rád, že som napokon nadviazal spoluprácu s advokátskou kanceláriou HHB a túto vec úspešne uzavrel. Veľká vďaka.

Jakub, Dunajská Lužná
12. augusta 2020

Spor za približne mesiac ukončený

Ďakujem za poskytnutie služieb, bezchybnú komunikáciu, vysvetlenie a ústretový prístup. Spor za približne mesiac konečne ukončený a poisťovňa peniaze za čelné sklo vyplatila. Som úplne spokojná a advokátsku kanceláriu na 100% odporúčam každému s podobným problémom.

Janka Skultety
28. júla 2020

Perfektná komunikácia od prvého kontaktu

Úplne perfektná komunikácia od prvého kontaktu až po vyriešenie sporu. Veľmi profesionálny prístup, spor vyriešený k mojej spokojnosti.
Služby advokátskej kancelárie môžem len a len odporučiť každému, kto má problém s riešením poistnej udalosti a nevie sa dovolať pravdy.
Veľmi pekne ďakujem.

Michal Prieložný zo Žiliny
28. júla 2020

Tomu hovorím moderná advokátska kancelária

Klobúk dolu!!! Do dvoch mesiacov od oslovenia pána Hrašku mám peniaze od poisťovne na účte. A to komplet sumu za opravu skla, súdne poplatky a aj poplatky za služby pána Hrašku. To znamená, že bez investície čo i len jedného centu. Stačí vypísať formulár a poslať scan dokladov a všetko vyriešia za Vás. Tomu hovorím moderná advokátska kancelária. Ešte aby som nezabudla, samozrejme aj seriózna. O všetkom som bola dopredu informovaná a rovnako som dostávala pravidelné správy počas procesu. Musím povedať, že som veľmi neverila tým informáciám zo stránky, nedostala som dopredu žiadne odporúčanie. Tým, že žijeme v dobe klamu, myslela som, že ide o falošné recenzie. Ale ja som na 120% spokojná a určite odporúčam Advokátsku kancelária JUDr. Marek Hraška aj ostatným.

Tatiana z Bratislavy
18. júna 2020

Pomohol mi dovolať sa spravodlivosti

Maximálna spokojnosť, môžem len a len odporučiť služby Judr.Hrašku. Pomohol mi dovolať sa spravodlivosti a poisťovňa mi uhradila celú čiastku za opravu čelného skla z PZP. Celý proces bol vždy krok po kroku konzultovaný so mnou. Klobúk dole. Ešte raz ďakujem pekne.

Pišta
11. mája 2020

Profesionalita, komunikácia bez problémov

So službami JUDr. Hraška som veľmi spokojný. Profesionalita, komunikácia bez problémov. Advokátsku kanceláriu určite odporúčam.

Milan
4. mája 2020

Rýchla reakcia, elektronická komunikácia, presne stanovené ceny

Rýchla reakcia, elektronická komunikácia, navrhnutý postup riešenia sporu s poučením o možnostiach priebehu, presne stanovené ceny a …najmä úspešné vybavenie pohľadávky voči poisťovni. A rýchlo! Veľká spokojnosť. Vďaka!

Daniela Plavá z Bratislavy
22. apríla 2020

Ustretovy, odborny a ludsky pristup

S vasimi pravnymi sluzbami som bol nadmieru spokojny. Dosiahli sme presne to, co sme pozadovali a to je hlavne. Dakujem za ustretovy, odborny a ludsky pristup.

Boris, Banská Bystrica
25. februára 2020

Neváhajte

Seriózne a hlavne bezstarostné riešenie, naozaj neváhajte sa obrátiť na tuto advokátsku kanceláriu.

Peter zo Serede
17. januára 2020

Nebojte sa do toho ísť

Obrovská spokojnosť a vďaka za zastupovanie. Poisťovňa tvrdila, že v žiadnom prípade nebude hradiť čelné sklo z PZP. Netrvalo ani dva mesiace od kedy som oslovil JUDr. Hraška, a to boli ešte Vianoce a Nový rok, a peniaze od poisťovne boli na účte.
Vrelo odporúčam každému kto má takýto problém s preplatenim čelného skla z PZP. Nebojte sa do toho ísť.

Ľubo z Trebišova
13. januára 2020

Také rýchle vyriešenie sporu som ani neočakávala

Dobrý deň. Chcem sa týmto veľmi pekne poďakovať za vyriešenie nášho sporu s poisťovňou týkajúceho sa prasknutého čelného skla. Vážim si spoluprácu, ktorá bola na vysokej odbornej úrovni. Takú promptnú spätnú väzbu v komunikácii a také rýchle vyriešenie sporu som ani neočakávala. Napriek tomu, že sme sa osobne nestretli, už svojím prístupom ste ma presvedčili, že som svoj problém zverila do tých správnych rúk. Preto ešte raz sa chcem veľmi pekne poďakovať a zaželať Vám všetko dobré a veľa takýchto úspechov.

Hudáková
11. decembra 2019

Nadmieru spokojný

Bol som nadmieru spokojný. Rýchla komunikácia a predávanie informácií o stave sporu. Ďakujem.

Marek Rafai
28. októbra 2019

Veľmi spokojná

Dobrý deň,
so službami advokátskej kancelárie som veľmi spokojná. Pomohol mi s poisťovňou, ktorá nechcela preplatiť opravu čelného skla.
Ešte raz ďakujem.

Silvia, Bratislava
22. októbra 2019

Žiadne naťahovanie a nezmyselné sľuby. Spor sme vyhrali

Maximálna spokojnosť! Čo je dôležité pre mňa, žiadne naťahovanie a žiadne nezmyselné sľuby. Rýchle a zrozumiteľné odpovede na všetky otázky. Spor s poisťovňou sme vyhrali presne ako po oboznámení prípadu očakával pán Hraška. Ďakujem, určite odporúčam.

Rišo BA
17. októbra 2019

Skvelý prístup je na nezaplatenie

So službami pána Hrašku som nadmieru spokojný, počas celého sporu som bol informovaný o každej zmene, jeho skvelý prístup je na nezaplatenie. Z mojej strany teda vrelo odporúčam. Bol som nadmieru spokojný.

Peter z Trnavy
1. októbra 2019

Veľká spokojnosť

Veľká spokojnosť. Všetko dostatočne vysvetlené a výsledok podľa očakávania.

Milan Putiš zo Žiaru n. Hronom
20. augusta 2019

Spor s poisťovňou bol rýchlo a kladne vyriešený

Ďakujem za spoluprácu, spor s poisťovňou bol rýchlo a kladne vyriešený, tak ako predpokladal pán Hraška.

Ján Krošlák
13. augusta 2019

Súdny spor vyriešený z domu

Všetko prebehlo rýchlo a bez problémov. Súdny spor vyriešený z domu, takže sa nieje na čo sťažovať. Určite môžem len odporučiť.

Andrej zo Zvolena
12. augusta 2019

Komunikácia, ústretovosť, dostatočné vysvetlenie problematiky, okamžité reakcie

Ďakujem za poskytnutie služieb advokátskej kancelárie JUDr Marek Hraška. 100% spokojnosť. O každom posuve – priebehu sporu ma informoval. Komunikácia, ústretovosť, dostatočné vysvetlenie problematiky, okamžité reakcie – proste tento pán vie čo robí. Keď mi prišlo oznámenie z poisťovne o ukončení škodovej udalosti bez poistného plnenia som kontaktoval pána JUDr Mareka Hraška. Všetko ochotne, dostatočne vysvetlil, poslal som mu potrebné dokumenty a ostatné nechal na ňom. Po mesiaci a pol som mal súdny spor s poisťovňou uzavretý v MÔJ PROSPECH. Vrelo odporúčam využitie služieb advokátskej kancelárie JUDr Marek Hraška. Ešte raz veľké ďakujem.

Mário
6. augusta 2019

Prijatá platba od poisťovne v plnej výške aj s poplatkami

K dnešnému dňu bola prijatá platba od poisťovne v plnej výške aj s poplatkami. Som skutočne milo prekvapený jednaním p. JUDr. Hrašku. Skutočný profesionál, môžem vrelo odporučiť.

MSH s.r.o.
19. júna 2019

Veľmi oceňujem úsporu času

Dobrý deň,

na advokátsku kanceláriu pána JUDr. Mareka Hrašku som sa obrátil po neúspešnom vymáhaní sumy za výmenu čelného skla od poisťovne. Poistnú udalosť, ktorej som bol účastníkom, som sa pokúšal vyriešiť cez PZP vinníka. Poisťovňa mi odmietla vyplatiť sumu z dôvodu, že daná škoda nebola preukázateľne spôsobená prevádzkou vozidla vinníka – napriek tomu, že som mal formulár škodovej udalosti podpísaný vinníkom a všetky dokumenty boli odovzdane poisťovni načas.

Následne som sa obrátil na advokátsku kanceláriu JUDr. Hrašku, kde mi bolo jasne vysvetlené, aké sú moje možnosti. Komunikácia prebiehala profesionálne cez maily. Telefonický hovor sme absolvovali len raz. Veľmi oceňujem úsporu času, ktorá týmto prístupom vznikla. Odpovede boli jasne, promptné a takpovediac namieru. Boli mi jasne vysvetlené všetky riziká a práva. Rád by som zdôraznil, že postup vymáhania sumy od poisťovne prebiehal rovnako ako mi ho p. JUDr. Hraška vopred komunikoval.

Advokátsku kanceláriu JUDr. Mareka Hrašku by som určite odporučil aj iným poškodeným.

Ďakujem

Martin z Bratislavy
19. júna 2019

Komunikácia prebiehala rýchlo a vždy ochotne

Som veľmi spokojná so spoluprácou s pánom Judr. Marek Hraška. Je to veľmi ochotný právnik s ľudským prístupom. Komunikácia prebiehala rýchlo a vždy ochotne reagoval na všetko , čo som potrebovala vedieť. Určite ho odporúčam každému kto potrebuje pomoc . Ešte raz mu aj touto cestou chcem veľmi pekne poďakovať.

Marcela z Prievidze
11. júna 2019

Odporúčam každému

Vyjadrujem veľkú spokojnosť so službou pána JUDr. Mareka Hrašku, odporúčam každému pri problémoch s takýmito podvodníckymi poisťovňami ako je (…), ešte raz ďakujem a prajem veľa pracovných úspechov.

Kamil z Rožňavy
10. júna 2019

Určite doporučujem

Ďakujem pekne, spokojnosť na 100%.
Určite doporučujem využiť služby.

Stano z Trnavy
28. marca 2019

Nenechajte sa odradiť poisťovňou

Právne služby advokátskej kancelárie JUDr. Mareka Hraška hodnotím na vysokej profesionálnej úrovni z hľadiska rýchleho vybavenia všetkých potrebných náležitostí môjho právneho sporu. Veľmi mi to ušetrilo čas z hľadiska on-line komunikácie, čo považujem za veľké plus tejto advokátskej kancelárie. Preto ak vám na vašom vozidle vznikne škoda odletením kameňa do skla od iného vozidla a zistíte vinníka, nenechajte sa odradiť poisťovňou o neuznaní vašej škody, ale vždy sa obráťte na právnu pomoc, pretože je tu veľká šanca, že tento spor bude uznaný vo váš prospech tak, ako bol uznaný aj môj v spolupráci s advokátskou kanceláriou JUDr.Mareka Hraška.

Marta, Nová Dubnica
26. februára 2019

Všetko prebehlo bez najmenších problémov

Spokojnosť, na začiatku vysvetlený očakávaný priebeh konania podľa reálnych skúseností, a to sa neskôr aj potvrdilo, všetko prebehlo bez najmenších problémov. Ďakujem.

Rado
12. februára 2019

100 % spokojnosť

100 % spokojnosť, odporúčam aj iným.

Igor z Prešova
2. februára 2019

Veľmi spokojný už od začiatku

S riešením celého sporu som bol veľmi spokojný už od začiatku. Judr. Hraška sa od začiatku snažil poradiť, reagoval veľmi promptne a profesionálne. Dúfam, že už nebudem nikdy musieť riešiť spor s poisťovňou, avšak ak by k tomu došlo, určite by som sa na Judr. Hraška obrátil opäť.

Pavol Magušín, Liptovský Mikuláš
1. februára 2019

Služby profesionálne a na úrovni

Som spokojný s Vašimi službami. Sú plne profesionálne a na úrovni. Vedel som o nekalých praktikách poisťovní už dávno, no pokiaľ sa človek nepopáli na vlastnej koži, tak si stále myslí, že nemu sa to stať nemôže. Poisťovňa UNIQA ma napreháňala pri dokladaní rôznych tlačív a potvrdení naozaj dosť a aj tak mi poistné plnenie nakoniec nechceli vyplatiť.

Som naozaj rád, že sa mi na internete, v tej chvíli, naskytol príspevok o Vašej činnosti v prospech občanov, ktorí majú podobný problém, ako ja.

Keby som mohol hodnotiť Vašu spoluprácu, ochotu a rady, tak na stupnici od 1 – 10 určite dostanete 10 bodov.

Andrej z Nitry
20. decembra 2018

Ako mi povedal na začiatku tak aj bolo

Super prístup, pán JUDr. Marek hraška mi pomohol a ako mi povedal na začiatku tak aj bolo!!! Ak bol nejaký problém hneď má upozornil. Veľmi som spokojná s týmto právnikom pretože chce pomôcť a nie ošklbať iný právnik chcel odomna sumu 4x väčšiu ako tuto pán Hraška. Som veľmi vďačná že som práve našla pána Hraška. Doporučujem 100% spokojnosť 🙂

Dana
19. decembra 2018