Svižné vymáhanie pohľadávok

Dlžia vám? Rýchlo a bezpečne vás prevedieme súdnym vymáhaním.

Ak čítate tieto riadky, zrejme to poznáte. Poctivo ste dodali službu alebo tovar, vystavali faktúru a čakali na jej úhradu. Čakali, čakali a čakali... a peniaze nikde. Teraz máte pohľadávku a svojho dlžníka. Čo s tým? Ak chcete svoje peniaze dostať od svojho dlžníka, musíte sa obrátiť na súd.

Lenže ...

 • musíte si najskôr nájsť spoľahlivého advokáta

 • zaplatiť nemalé súdne poplatky za podanie žaloby

 • dlho čakať, kým súd konečne definitívne vyrieši váš prípad
 • osobne sa zúčastňovať súdnych pojednávaní
 • celý čas sa nepríjemne naťahovať a často aj strácať čas, ktorý môžete využiť produktívnejšie

... alebo môžete využiť naše riešenie:

 • ponúkame vám služby overenej advokátskej kancelárie (prejsť na referencie)

 • s nami platíte len polovičné súdne poplatky
 • využívame také postupy pred súdmi, ktoré garantujú najrýchlejšie možné vybavenie vášho prípadu
 • 90 % nami vedených prípadov skončí bez nutnosti vašej osobnej prítomnosti
 • vy už len dostávate správy o stave vymáhania a pohodlne sa venujete svojim záležitostiam

Čo obsahuje naša služba?

Posúdime vaše šance

Zašlete nám všetky podklady k vašej nezaplatenej pohľadávke. Zväčša ide o objednávku alebo zmluvu, dodací list a faktúru. My podklady vyhodnotíme a posúdime vaše šance na úspech. Ak ich vyhodnotíme negatívne, neodporučíme vám podať žalobu na súd.

Ak ale prídeme k záveru, že šancu na výhru v súdnom spore máte, odporučíme vám využiť špeciálne súdne konanie, ktoré sa volá "upomínacie konanie". Vďaka získanému súdnemu rozhodnutiu donútime vášho dlžníka, aby vám konečne zaplatil vašu faktúru, a to aj prostredníctvom exekútora.

A čo je najlepšie? Za posúdenie vašich šancí na úspech pred súdom nám nič neplatíte.

 • ide o špeciálne rýchle a čisto elektronické súdne konanie
 • je vedené len Okresným súdom Banská Bystrica bez osobnej účasti ktorejkoľvek zo sporových strán
 • platí sa len polovičný súdny poplatok oproti bežnému súdu

Porovnanie medzi upomínacím konaním a štandardným súdnym konaním

Upomínacie konanieŠtandardné súdne konanie
Súdne rozhodnutie (platobný rozkaz) za 2 - 3 týždneSúdne rozhodnutie (platobný rozkaz) za dva a viac mesiacov (najmä v prípade bratislavských súdov)
súdny poplatok 3 % zo žalovanej sumysúdny poplatok 6 % zo žalovanej sumy
riešené len elektronickyriešené elektronicky, papierovo aj osobne

Nemusíme sa hneď súdiť, môžeme poslať najskôr predžalobnú výzvu

Ak nemáte chuť dávať vášho dlžníka hneď na súd pre relatívne dobré vzťahy s ním, nemusíme tak urobiť. Niekedy zvykne pomôcť, ak dlžníkovi pošleme predžalobnú výzvu vytvorenú pod hlavičkou našej kancelárie. V nej ho upozorníme, že ak v lehote niekoľkých dní (zväčša 7) nezaplatí na váš účet celý dlh, podáme na neho žalobu. Je to niečo ako posledné varovanie.

Predžalobná výzva zvykne niekedy pomôcť a rýchlo vyriešiť problém. Dlžník vidí, že vymáhanie pohľadávky ste zadali advokátovi a myslíte to vážne. Napriek tomu, že si myslíme, že sa oplatí vyskúšať predžalobnú výzvu, klientom hovoríme, nech nemajú od nej príliš veľké očakávania. Vo väčšine prípadov totiž predžalobná výzva nepomôže.

O priebehu vymáhania vás budeme vždy informovať

O celom priebehu súdneho konania vás budeme informovať prostredníctvom emailu. Vždy keď nastane akýkoľvek posun vo vašom prípade a dostaneme zo súdu poštu, obratom sa to dozviete.

Vy nebudete mať žiadne starosti. Všetko vybavíme za vás a všetky potrebné lehoty vám budeme strážiť.

Prevedieme vás aj exekúciou

Niektorých dlžníkov nemotivuje k plateniu ani súdne rozhodnutie. V takom prípade musí prísť na rad exekútor a nútene zobrať dlžníkovi peniaze a poslať ich na váš účet.

Všetky dokumenty, podania a iné starosti ohľadom exekúcie a komunikácie s exekútorom budeme riešiť za vás. Nemusíte sa o nič starať. Na váš email vám budeme len zasielať správy o tom, ako exekúcia prebieha.

Náklady na naše služby vám preplatí dlžník

Isto sa pýtate, kto zaplatí naše služby. Spočiatku to budete vy. Avšak keď sa úspešne skončí súdne konanie, súd automaticky prikáže vášmu dlžníkovi, aby vám preplatil aj náklady na naše služby.

Dlžník vám teda zaplatí vašu faktúru, často aj úroky z omeškania, bude vám musieť preplatiť aj súdny poplatok, ktorý ste platili po podaní žaloby a kompletne aj náklady na naše právne služby. Ak to dobrovoľne nezaplatí, exekútor bude od neho všetky tieto sumy vymáhať vrátane nových nákladov, ktoré vám vzniknú v exekučnom konaní.

Čo naša služba NEobsahuje?

Majetok dlžníka nevytvoríme

Ak váš dlžník skutočne nemá peniaze, nemáme tú moc, aby sme mu ich dokázali vytvoriť. Hoci by sme to pre vás urobili veľmi radi, stále to nedokážeme. V takomto prípade zostane vaša pohľadávka nezaplatená aj napriek úspešnému súdnemu rozhodnutiu.

Aby sme sa ale pokúsili vyhnúť tomuto negatívnemu výsledku, pred podaním žaloby vykonáme základnú lustráciu vášho dlžníka v rôznych registroch, vďaka čomu zistíme, či ide o nemajetnú osobu majúcu množstvo dlhov. Ak to zistíme, žalobu vám neodporučíme podať.

Vymáhame legálne

Sme advokátska kancelária, a preto sa pri vymáhaní vašich pohľadávok riadime striktne len zákonom. Ideme po vašich dlžníkoch nekompromisne, tvrdo a vytrvalo, ale vždy len tak, ako to umožňuje zákon.

Vďaka nášmu legálnemu prístupu k vymáhaniu pohľadávok ani vám nevytvárame nové problémy, ktoré by mohli nastať pri rôznych nekalých vymáhačských praktikách.

Ak hľadáte niekoho, kto bude vymáhať vaše pohľadávky vyhrážkami a nátlakmi, ste na nesprávnej adrese.

100 % garanciu výhry

Ak po posúdení vašich dokumentov prídeme k záveru, že máte šancu pred súdom vyhrať, a teda odporučíme vám podať žalobu, radíme vám na základe mnohoročných skúseností v desiatkach súdnych sporov.

Aj napriek tomu sa ale môže stať, že súd prehráte. Sudca je tiež len človek a môže urobiť chybu alebo jednoducho inak právne posúdiť váš prípad. Preto si vždy pamätajte, že nami predpokladaný výsledok súdneho sporu je vždy len odhadovaný, ale nikdy nie istý alebo garantovaný.

Ako môžete vidieť, naša služba "Svižné vymáhanie pohľadávok" nie je dokonalá. Patrí ale k najlepším možným, akú nám ju dovoľuje mať súčasná legislatíva a náš právny systém.

4 základné výhody našej služby

Súdne rozhodnutie máte v rukách do 2 - 3 týždňov a ak je váš dlžník aspoň trošku zodpovedný, môžete mať približne o 1,5 mesiaca od podania žaloby peniaze na vašom účte.

Vďaka tomu, že podávame vašu žalobu elektronicky a riešime všetku komunikáciu so súdom výhradne elektronicky, platíte len polovičný súdny poplatok.

Ak si váš dlžník nevšimne súdne rozhodnutie doručené mu do e-schránky a nebude sa proti nemu brániť, o niekoľko týždňov ho dostaneme rovno na exekúciu.

Náklady na naše právne služby vám bude povinný preplatiť váš dlžník, a to v ich plnej výške. Súd mu to na základe zákona automaticky prikáže.

Aká je cena našich služieb?

Cena našich služieb sa určuje podľa Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb a závisí od hodnoty vašej pohľadávky. Podľa nej sa určí hodnota jedného právneho úkonu. Právnym úkonom je napríklad príprava žaloby, príprava odvolania alebo účasť na súdnom pojednávaní.

Podľa toho, koľko takýchto právnych úkonov je potrebné vo vašom prípade urobiť, toľko platíte. Celkový počet právnych úkonov závisí od dĺžky súdneho konania, ktoré sa dá na začiatku len odhadnúť.

Nebudeme to však ďalej komplikovať. Pripravili sme pre vás kalkulačku, ktorá vám komplikované pravidlá a vzorce maximálne zjednodušuje. Zadajte do nej hodnotu vašej pohľadávky a dozviete sa približnú cenu našich služieb a vašich celkových nákladov (vrátane súdneho poplatku).

Aké pohľadávky vymáhame v rámci našej služby?

Dovoľujeme si vás upozorniť, že nie úplne každá pohľadávka je vhodná na to, aby bola vymáhaná súdne prostredníctvom upomínacieho konania. Nižšie vám preto uvádzame prehľad základných vlastností, ktoré by mala mať vaša pohľadávka, aby sa vám oplatilo ju riešiť prostredníctvom našej služby:

Hodnota pohľadávky musí byť aspoň 500,00 EUR

Ak máte viac menších nezaplatených faktúr, ktoré v súčte presahujú 500,00 EUR, je táto podmienka splnená. Dôvod, prečo je daná takáto hranica, je ekonomická rentabilita právnej služby. Pri nižších pohľadávkach je cena za právne služby príliš nízka a nezodpovedá hodnote vynaloženej práce.

Musí ísť o peňažnú pohľadávku

Väčšina pohľadávok býva peňažných, takže splnenie tejto podmienky zrejme nebude problém. Za nepeňažné pohľadávky sa označujú rôzne povinnosti. Napríklad dodať službu alebo vykonať určitú prácu. Toto nie je možné riešiť prostredníctvom upomínacieho konania.

Najlepšie je, ak máte na pohľadávku vystavenú faktúru

Splnenie tejto podmienky nie je nevyhnutné, ale poteší. Cez upomínacie konanie sa najrýchlejšie riešia tie pohľadávky, na ktoré sú vystavené faktúry. Ide teda o typ súdneho konania, ktorý vedia najlepšie využiť podnikatelia. Ak sú platcami DPH a faktúru uviedli v kontrolnom výkaze, je to ešte lepšie, lebo ich právna pozícia je proti dlžníkovi o to silnejšia.

Ak ste ale len súkromná osoba, ktorá má pohľadávku, ale nemusela na ňu vystavovať faktúru (napr. ste niekomu poskytli len pôžičku), neváhajte nás kontaktovať. Aj vám vieme v rámci tejto služby pomôcť.

Ako bude prebiehať vymáhanie pohľadávky krok za krokom?

Krok číslo 1

Naštudovanie podkladov

Na úvod naštudujeme všetky podklady, ktoré nám k vašej pohľadávke doručíte a vyhodnotíme, či máte šancu uspieť pred súdom

Krok číslo 2

Predžalobná výzva

Ak budete mať záujem, pred podaním žaloby zašleme vášmu dlžníkovi predžalobnú výzvu pod hlavičkou našej kancelárie.

Krok číslo 3

Podanie žaloby

Ak bude krok č. 2 neúspešný alebo ho vynecháme, prejdeme k spísaniu a podaniu žaloby. Tým sa začne upomínacie konanie pred súdom.

Krok číslo 4

Platobný rozkaz

Výsledkom upomínacieho konania je súdne rozhodnutie, ktorým sa vášmu dlžníkovi prikáže všetko vám zaplatiť. Toto rozhodnutie sa nazýva platobný rozkaz.

Tieto kroky sa budú realizovať, ak váš dlžník bude vydaný platobný rozkaz

IGNOROVAŤ

Krok číslo 5

Nadobudnutie právoplatnosti

Počkáme si, kým sa platobný rozkaz stane právoplatným. To znamená, že bude považovaný za konečný a my budeme môcť začať s exekúciou.

Krok číslo 6

Začneme s exekúciou

Pripravíme a podáme návrh na začatie exekúcie. Potom už len budeme čakať, kedy sa exekútorovi podarí vymôcť vašu pohľadávku.

Tieto kroky sa budú realizovať, ak sa váš dlžník bude proti platobnému rozkazu

BRÁNIŤ

Krok číslo 5

Pokračujeme v boji

V prípade obrany dlžníka sa platobný rozkaz zruší a začne sa štandardné súdne konanie. My v ňom musíme obhájiť vašu pozíciu a počkať si na definitívny rozsudok.

Krok číslo 6

Nadobudnutie právoplatnosti

Ak bude rozsudok vydaný vo váš prospech (vyhráme), počkáme si, kým sa stane právoplatným. Niekedy sa dlžník odvolá. Potom si ešte musíme počkať na rozsudok odvolacieho súdu.

Krok číslo 7

Začneme s exekúciou

Ak už máme v rukách konečný rozsudok o vašej výhre, navrhneme súdu čo najskôr začať s exekúciou. Potom budeme čakať, kedy sa exekútorovi podarí vymôcť vašu pohľadávku.

Často kladené otázky

Výpočet nákladov na podanie žaloby je značne komplikovaný a vždy sa odvíja od výšky vašej pohľadávky. Preto vám náklady vždy pred podaním žaloby presne vyčíslime. Orientačnú výšku vašich nákladov sa môžete dozvedieť vďaka našej kalkulačke, ktorá sa nachádza vyššie na tejto stránke.

Nezabudnite, že ak súdny spor vyhráte, všetky vaše náklady bude dlžník povinný vám preplatiť.

Na túto otázku sa odpovedá, ešte ťažšie, ako na predošlú. V každom súdnom konaní je potrebné urobiť niekoľko právnych úkonov (podať žalobu, písomne sa vyjadriť, zúčastniť sa pojednávania, odvolať sa). Koľko takýchto úkonov nakoniec bude závisí prípad od prípadu a tiež od toho, ako vedie spor samotný súd. Niektorí sudcovia sú rýchlejší, niektorí vyžadujú viac právnych úkonov na uzavretie prípadu.

Vy platíte osobitne za každý právny úkon. Jeho hodnota sa vypočítava z hodnoty vašej pohľadávky (z hodnoty žalovanej sumy). Presné náklady vám vyčíslime vždy pred každým právnym úkonom, ktorý bude potrebné vykonať.

Orientačnú výšku vašich nákladov na celé súdne konanie sa môžete dozvedieť vďaka našej kalkulačke, ktorá sa nachádza vyššie na tejto stránke.

Nezabudnite, že ak súdny spor vyhráte, všetky vaše náklady bude dlžník povinný vám preplatiť.

Celá naša služba smeruje presne k tomuto cieľu. Dúfame, že podaním žaloby sa vaše náklady a tiež starosti skončia. Všetko ale závisí od toho, či dlžník bude rešpektovať súdne rozhodnutie (platobný rozkaz) a zaplatí vám, čo má prikázané, alebo či bude súdne rozhodnutie ignorovať, prípadne sa voči nemu brániť.

Ak bude súdne rozhodnutie ignorovať, o niekoľko dní môžeme začať viesť proti nemu exekúciu. Trošku vám stúpnu náklady, ale to nie je až také zlé.

Horšie bude, ak sa dlžník začne brániť. Vtedy musíme začať aj my tvrdo bojovať a obhájiť pred súdom vašu pozíciu. Súdne konanie sa však môže pretiahnuť na niekoľko mesiacov až rokov a vaše náklady môžu stúpnuť dvoj až trojnásobne (platiť budete postupne podľa toho, ako sa budú robiť jednotlivé právne úkony). Preto je najlepšie, ak sa dlžník vôbec nebráni.

Žiaden výsledok súdneho sporu nie je na 100 % istý. Každý spor posudzuje sudca individuálne, a preto nikdy nemôžete s istotou vedieť, aké bude jeho rozhodnutie.

Sme kancelária, ktorá má kvalitné odborné znalosti, roky skúseností a desiatky vyhratých sporov za sebou. Preto ak vám po posúdení vašich podkladov odporučíme podať žalobu, robíme tak preto, že sme presvedčení, že vyhráte. Ak takéto odporúčanie od nás dostanete, nemajte obavy zo súdu.

Radi by sme vám k nášmu odporúčaniu podať žalobu pridali aj 100 % istotu, že spor vyhráte. To však urobiť nemôžeme. Môžeme vám ale dať 100 % istotu, že ak sa na súd neobrátite, dlžník vám vašu pohľadávku nezaplatí.

Ako sme už uviedli, šanca, že súd rozhodne proti vám, je nízka, ak sme vám odporučili podať žalobu. Ak by sa tak ale naozaj stalo, musíte počítať s tým, že vaša pohľadávka zostane nezaplatená. Nikto vám nevráti súdny poplatok, ktorý ste uhradili pri podaní žaloby a nikto vám nevráti náklady, ktoré ste minuli na právne služby.

Ak bude mať dlžník počas súdneho sporu svojho advokáta, dlžníkovi budete musieť zaplatiť aj náklady na jeho advokáta. Tie budú súdom vyčíslené v podobnej výške, ako náklady na naše právne služby (môže tam byť rozdiel 1 - 2 právne úkony).

Čas, za ktorý od dlžníka dostanete peniaze, závisí od rýchlosti súdu. Tá je veľmi individuálna. Poznáme prípady, kedy klient dostal peniaze od dlžníka už o 3 týždne po podaní žaloby. Stretli sme sa ale už aj s tým, že klient si počkal 5 rokov na konečný rozsudok súdu.

Ako môžete vidieť, celkový čas "súdenia sa" je veľmi individuálny. Priemerne však môžete počítať s nasledovnými časmi:

> ak sa dlžník nebráni, "vysúdenie" peňazí od neho trvá približne 4 - 6 mesiacov

> ak sa dlžník bráni, "vysúdenie" peňazí od neho trvá približne 1 - 3 roky

Úprimne? Istotu nemáte žiadnu. Vieme vám však garantovať, že ak dlžník má peniaze a vy súdny spor vyhráte, k svojim peniazom sa dostanete.

Tiež vám vieme garantovať, že ak dlžník má peniaze, ale začne sa vyhýbať súdom a exekútorovi rôznym zbavovaním sa majetku, urobíme všetko preto, aby sme ho dobehli a vaše peniaze vám zaistili. A verte nám, v práve vieme byť veľmi kreatívni 😉

Stále váhate? Prečítajte si skúsenosti a názory niektorých našich klientov na naše služby:

Jarka Cerna
Jarka Cerna
1699084242
Pán Judr.Marek Hraška Za váš profesionálny prístup ľudské jednanie v spore s poisťovňou UNIQA kde sme riešili prasknuté čelné sklo ktoré poisťovňa nechcela preplatiť Vám patrí veľké ĎAKUJEM. Odporúčam HHB advokátsku kanceláriu. Do mesiaca boli všetky peniaze na účte.všetko čo JUDr Hraška sľúbil splnil do bodky.
Patrik Valo
Patrik Valo
1698655791
Krasny den prajem, bol som nad mieru spokojny, profesionalna komunikacia, velmi ludsky pristum, urcite odporucam kazdemu. Este raz dakujem krasne za vsetko.S pozdravom a prianim krasneho dnaPatrik
Pavol Simunic
Pavol Simunic
1695161370
Odporúčam advokátsku kanceláriu HHB , pána Judr.Hrašku, ktorý mňa zastupoval v spore s poisťovňou Kooperativa , ktorá mi nechcela preplatiť prasknuté čelné sklo. Pán Hraška mi vysvetlil cely postup , komunikácia s ním na vysokej úrovni . Všetko prebehlo veľmi rýchlo od podania platobného rozkazu na súd, cez zaplatenie súdneho poplatku, presne 8 dní a Kooperativa mi vrátila všetky peniaze na účet. Ešte raz veľká vďaka .
Pavol Simunic
Pavol Simunic
1695153246
Odporúčam advokátsku kanceláriu HHB , pána Judr.Hrašku, ktorý mňa zastupoval v spore s poisťovňou Kooperativa , ktorá mi nechcela preplatiť prasknuté čelné sklo. Pán Hraška mi vysvetlil cely postup , komunikácia s ním na vysokej úrovni . Všetko prebehlo veľmi rýchlo od podania platobného rozkazu na súd, cez zaplatenie súdneho poplatku, presne 8 dní a Kooperativa mi vrátila všetky peniaze na účet. Ešte raz veľká vďaka .
Peter Šlosár
Peter Šlosár
1687803392
Vrelo a na 100 % odporúčam advokátsku kanceláriu HHB , pána Judr.Hrašku, ktorý mňa zastupoval v spore s poisťovňou Kooperativa , ktorá mi nechcela preplatiť prasknuté čelné sklo. Pán Hraška mi vysvetlil cely postup , komunikácia s ním na vysokej úrovni . Všetko prebehlo veľmi rýchlo od podania platobného rozkazu na súd, cez zaplatenie súdneho poplatku, necelých 14 dní a Kooperativa mi vrátila všetky peniaze na účet. Ešte raz veľká vďaka .
Ivan Kyselica
Ivan Kyselica
1685770816
Absolútna spokojnosť. Kancelária HHB ma zastupovala v prípade vymáhania dlhu. Všetko prebehlo korektne - vysoká odbornosť, veľmi dobrá a profesionálna komunikácia, promptné reakcie, prevedenie procesom čo a v akom časovom horizonte sa bude diať. Môžem veľmi odporučiť. A zároveň ďakujem za vaše služby.
Za Váš profesionálny, promptný a ľudský prístup v spore s poisťovňou Kooperatíva o preplatenie poškodeného čelného skla, kde vďaka Vám prišlo k spravodlivému zadosťučineniu, preplatením škody a trov konania poisťovňou sa Vám chcem srdečne poďakovať. Vašu HHB advokátsku kanceláriu a jej služby vrelo odporúčam každému. Za Vašu právnu pomoc , ktorú vykonávate Vám právom patrí uznanie a veľké poďakovanie, Čajkovič.
Ďakujem pekne, skvelý prístup, rýchla komunikácia, odporučam každemu.
Tomas Provaznik
Tomas Provaznik
1683805554
Pán JUDr. Hraška mi pomohol vyriešiť plnenie škodovej udalosti s poisťovňou Kooperativa, ktorá odmietala preplatiť faktúru za škodu spôsobenú ich klientom. Na základe súdneho rozhodnutia mi poisťovňa musela preplatiť celú faktúru spolu s trovmi konania. Odporúčam všetkým, aby sa nebáli využiť služby právnej pomoci. Ďakujem
Robert Salay
Robert Salay
1680697379
Veľmi spokojný s komunikáciou a celkovou profesionalitou a rýchlosťou.Som veľmi spokojný so spoluprácou v spore s poisťovňou. Spor, ktorý sa týkal neuhradenia výdavkov spojených s výmenou rozbitého čelného skla z PZP vinníka, sme nakoniec vyhrali.
Filip Hudák
Filip Hudák
1677519409
Po odmietnutí zaplatenia nákladov spojených s výmenou čelného skla poisťovňou som sa obrátil na advokátsku kanceláriu a to na pána Hraška. Situácia som myslel že nebude riešiteľná aj vzhľadom na to že škodová udalosť sa stala v čase kedy som bol v prepise vozidla zo zahraničia na slovenské SPZ. Pán Hraška ma uistil že spor je riešiteľný a vo väčšine prípadov dojde k rozhodnutiu na stranu poškodeného. Tak ako povedal, tak sa stalo. Poisťovňa mi po rozhodnutí súdom preplatila všetky náklady od výmeny čelného skla, úhrady poplatkov pre advokátsku kanceláriu a taktiež aj súdneho poplatku.
Ešte raz by som sa chcel poďakovať p. Hraškovi za jeho odbornú pomoc a príjemnú komunikáciu, ďakujem.
Filip Hudák
Filip Hudák
1677519268
Po odmietnutí zaplatenia nákladov spojených s výmenou čelného skla poisťovňou som sa obrátil na advokátsku kanceláriu a to na pána Hraška. Situácia som myslel že nebude riešiteľná aj vzhľadom na to že škodová udalosť sa stala v čase kedy som bol v prepise vozidla zo zahraničia na slovenské SPZ. Pán Hraška ma uistil že spor je riešiteľný a vo väčšine prípadov dojde k rozhodnutiu na stranu poškodeného. Tak ako povedal, tak sa stalo. Poisťovňa mi po rozhodnutí súdom preplatila všetky náklady od výmeny čelného skla, úhrady poplatkov pre advokátsku kanceláriu a taktiež aj súdneho poplatku.Ešte raz by som sa chcel poďakovať p. Hraškovi za jeho odbornú pomoc a príjemnú komunikáciu, ďakujem.
Rudolf Rusnak
Rudolf Rusnak
1675863176
Vynikajuca komunikacia, skvely pristup a hlavne skusenosti pana Hrašku mi pomohli ku ziskaniu 100% sumy za opravu celneho skla. Dakujem a urcite doporucujem. Netreba sa bat poistovní, ak ste v takom skvelom zastupeni.
100% spokojnosťSlužby advokátskej kancelárie JUDr Marek Hraška mi boli poskytnuté pri riešení sporu s poisťovňou o zaplatenie opravy čelného skla. Od prvého kontaktu s advokátskou kanceláriou som sa stretla s ústretovosťou, výbornou komunikáciou a vysokým profesionálnym prístupom. Počas celého priebehu som bola neustále informovaná o aktuálnom stave.Od času doručenia oznámenia z poisťovne GENERALI o ukončení škodovej udalosti bez poistného plnenia po ukončenie sudného sporu s poisťovňou v môj prospech a pripísanie požadovanej sumy na účet ubehlo 6týždňov. Vrelo odporúčam využitie služieb advokátskej kancelárie JUDr Mareka Hraška. Prajem celej kancelárií veľa pracovných úspechov a entuziazmu do budúcej práce. Veľké ďakujem. Pilšáková
Jozef Megyesi
Jozef Megyesi
1658308286
Ďakujem za všetko, bol som nadovšetko spokojný, ako aj promtné vybavenie dohodnutých záležitosti a taktiež vysoko profesionálny prístup. Ešte raz ďakujem. Bc. Jozef Megyesi
vlado magula
vlado magula
1644227868
Maria Hudova
Maria Hudova
1627563942
Pána Hrašku som oslovila na základe odpovede v online poradni. So službami som bola veľmi spokojná. Všetko vybavil rýchlo a profesionálne, aj napriek tomu, že som z opačného konca krajiny. Každému vrelo odporúčam túto advokátsku kanceláriu.
Imrich Bednar
Imrich Bednar
1624098868
Jednotka s hviezdičkou v každom smere ešte raz ďakujem za rýchle vybavenie 👏
Marek Brunai
Marek Brunai
1610455086
Profesionálny a ľudský prístup, skvelé poradenstvo.
Miroslav Hujo
Miroslav Hujo
1608110976
Poisťovňa Kooperativa zamietla plnenie z rozbiteho čelného skla od kamienka. Odvolanie, zamietnutie, odvolanie, zamietnutie. Kontaktovaný pán Hraška, podanie žaloby na súd, ktorý vydal platobný rozkaz v môj prospech. Poisťovňa sumu aj náhradu trov konania preplatila. Maximálna spokojnosť, komunikatívnosť.
Peter Kvasnica
Peter Kvasnica
1604643825
Vďaka HHB sme dostali od poisťovne peniaze za poškodené čelné sklo - a to nás poisťovňa ťahala až na krajský súd.Ústretová a rýchla komunikácia, profesionálny prístup a vystupovanie. To môžete očakávať od HHB. Doporučujeme 🙂
Anonymous
Anonymous
1598017963
Spor s poistovnou o preplatenie poskodeneho celneho skla z PZP vinika uspesne vyhraty. Nebojte sa do toho ist. Poistovne tahaju za kratsi koniec. A vdaka tejto AK mate takmer 100% uspesnost na vyhru. Po pol roku peniazky na ucte. Rychle, profesionalne. Este raz vdaka...
dj hp
dj hp
1593778885
Velká spokojnosť, po tom ako mi poisťovňa odmietla vyplatit škodu, som sa obrátil na túto kanceláriu. Seriózne jednanie na úrovni.Veľká vďaka . s pozdravom Peter Šovčík
Veľmi spokojný s poskytovanymi službami.
Tibor Varga
Tibor Varga
1590504572
Maximálna spokojnosť. Profesionalita. Niet čo vytknúť!
Petra Mores
Petra Mores
1589539019
Veľké ďakujem advokátskej kancelárii JUDr. Marek Hraška za pomoc pri riešení neuznanej škodovej udalosti. Všetko mi bolo vopred zrozumiteľne vysvetlené, ako aj počas riešenia daného problému. O každom kroku ma p. JUDr. Hraška informoval.Dakujem za profesionalitu, prístup, komunikáciu, férovosť ako aj promptnosť.Môžem len každému doporučiť.Za mňa kancelária, ktorá chce ľuďom pomôcť, jedným slovom na 1*Petra Luptáková
Martin Kušnír
Martin Kušnír
1588579046
Preplatenie čelného skla z PZP po tom čo poistovňa odmietla plnenie - rýchla a jasná komunikácia, všetko prebehlo hladko a po pár týždňoch od oslovenia bola celá záležitosť vybavená a peniaze na účte
Robo Klačko
Robo Klačko
1588033169
So službami advokátskej kancelárie p. JUDr. Mareka Hraška som bol veľmi spokojný. Všetko bolo zrozumitelné od samého začiatku, korektný prístup a nakoniec aj úspešnosť sporu v náš prospech. Ešte raz vďaka
So službami advokátskej kancelárie JUDr. Mareka Hraška sme boli nadmieru spokojní. Ak Vám poisťovňa nechce preplatiť čelné sklo z PZP, obráťte sa na JUDr. Mareka Hrašku a za cca 1 a pol mesiaca máte peniaze naspäť, tak ako my. Boli sme veľmi prekvapení jeho ochotou pomôcť, ľudským prístupom a profesionalitou.
Ešte raz veľmi pekne ďakujeme.
Adovex s.r.o.
Adovex s.r.o.
1572938989
Spokojnosť, promtné riešenie za prijateľné ceny
Vierka Vierka
Vierka Vierka
1572337348
môžem tohto pána iba odporúčať.....😉
všetko vysvetlí,nemá problém poradiť,komunikácia bez problémov a hlavne sme vyhrali nás spor z poistovnov aj keď nám poistovna tvrdila,že nemáme nárok na preplatenie čelného skla na aute aj keď sme mali vodiča druhého auta a ten si bol vedomí,že nám škodu na aute spôsobil on....JUDr. Marekovi Hraskovi som volala,obrátila sa na neho so svojím problémom a spor sme vyhrali a peniazky už máme na svojom účte od poisťovne 😉ešte raz ďakujeme veľmi pekne
Marek Rafai
Marek Rafai
1572197437
Vrelo odporúčam, maximálna spokojnosť!
Super, rýchla komunikacia aj vybavenie.
Eva Hornakova
Eva Hornakova
1571383257
Požiadavka na advokátsku kanceláriu JUDr. Marek Hraška- bola vyriešená veľmi rýchlo a kvalitne.
Peter Kvasnica
Peter Kvasnica
1571046108
Odporúčame ... spokojnosť
Ďakujem za poskytnutie služieb, veľká spokojnosť, advokátsku kanceláriu určite odporúčam.
Milan Putiš
Milan Putiš
1566243380
Ak Vám poisťovňa nechce preplatiť čelné sklo z PZP, obráťte sa na JUDr. Mareka Hrašku a za cca 1 a pol mesiaca máte peniaze naspäť, tak ako ja. Ďakujem.
Mario Danihel
Mario Danihel
1565028218
Ďakujem za poskytnutie služieb advokátskej kancelárie JUDr Marek Hraška. 100% spokojnosť. O každom posuve - priebehu sporu ma informoval. Komunikácia, ústretovosť, dostatočné vysvetlenie problematiky, okamžité reakcie - proste tento pán vie čo robí. Keď mi prišlo oznámenie z poisťovne o ukončení škodovej udalosti bez poistného plnenia, som kontaktoval pána JUDr Mareka Hraška. Všetko ochotne, dostatočne vysvetlil, poslal som mu potrebné dokumenty a ostatné nechal na ňom. Po mesiaci a pol som mal súdny spor s poisťovňou uzavretý v MÔJ PROSPECH. Vrelo odporúčam využitie služieb advokátskej kancelárie JUDr Marek Hraška. Ešte raz velké ďakujem
Maximálna spokojnosť, odporúčam. Skvelí ľudský prístup čo sa týka s jednaním s klientom a s riešením potrebných vecí, rýchle doriešenie problémov v čo najkratšom čase ako je to len možné. Ďakujeme za doriešenie nášho prípadu s čelným sklom. Ak v budúcnosti ešte budeme potrebovať advokáta, tak len jedine Vás. 🙂
Vysoká profesionalita, rýchlosť a bezproblémové vybavenia objednanej zakázky. Jednoznačne odporúčam využitie služieb tejto firmy.
S poskytnutými službami advokátskej kancelárie JUDr. Marek Hraška som maximálne spokojná. Profesionalita, rýchlosť, ochota pomôcť... Ak máte problém, neváhajte túto advokátsku kanceláriu kontaktovať!
Adrián Ollík
Adrián Ollík
1557910610
Monika Dúcka
Monika Dúcka
1556133393
Judr.Marek Hraska,odporucam,poradil mi a som velmi spokojna z jeho radou,urcite sa na neho este obratim.
Lenka Hacikova
Lenka Hacikova
1554706972
dakujem Vam za radu pomohli ste v tom kam sa mam obratit este raz velke DAKUJEM
Veľmi spokojná so službou, ktorú poskytujte. Na otázky odpovedáte priamo k veci a v krátkej dobe.
Mozem len odporucit, vyborna spolupraca
?????
?????
1551127640
Lenka Jalilah
Lenka Jalilah
1550825859
Pán doktor Hraška je človek na správnom mieste. Je cítiť, že svoju prácu robí s prehľadom, chuťou, elánom a radosťou. V online poradni reaguje rýchlo, profesionálne a zároveň ľudsky.
Ešte raz Vám, pán doktor, ďakujem za radu a nasmerovanie v riešení mojej dilemy (ÚDZH). Želám Vám veľa klientov, ktorí budú s Vašimi službami spokojní minimálne tak ako ja.
Veľmi pekne Ďakujem rýchla komunikácia. Zmluva bola spravená podľa mojich požiadaviek 🙂 maximálna spokojnosť !!
Ďakujem veľmi pekne za poradenie, vážim si Vašu odbornú pomoc a samozrejme odporúčam aj iným ľuďom.
Lukáš Matta
Lukáš Matta
1542176574
Ďalšie recenziejs_loader

Takto si predstavujem právne zastupovanie

Ešte raz veľká vďaka za spoluprácu a pomoc pri riešení pohľadávky. 100% profesionalita a prístup zo strany pána JUDr. Hraška. Takto si predstavujem právne zastupovanie a poskytovanie právnej pomoci. Máte moje vrelé odporúčanie!

Igor Kresáč, konateľ IGLU Trade s.r.o.
24. apríla 2023

Po doručení výzvy som mal na druhý deň peniaze na účte

Firma mi neuhradila faktúru v sume 751 Eur za dodanú službu. Nepomohli časté telefonáty, smsky a ani upomienky. Po deviatich mesiacoch som kontaktoval advokátsku kanceláriu HHB, ktorú som našiel na internete. Po doložení všetkých potrebných dokladov sa môjmu prípadu venovali a spísali predžalobnú výzvu. Po doručení výzvy som mal na druhý deň peniaze na účte. Advokátsku kanceláriu HHB určite odporúčam, veľmi rýchla reakcia a profesionálna a príjemná komunikácia.

Igor Belovič, Nitra
16. marca 2023

Ochota vysvetlit situaciu aj pre laika

Vysoko profesionalny pristup a vynikajuca komunikacia pocaz celeho procesu. Ochota vysvetlit situaciu aj pre laika bez zbytocnych papierovaciek co je ozaj super. Ja osobne urcite odporucam a zelam HHB vela uspechov.

Peter Ch.
14. marca 2023

Zrozumiteľné vysvetlenie riešenia problému

Veľmi príjemný profesionálny prístup. Maximálna ústretovosť , zrozumiteľné vysvetlenie riešenia problému. Včasné vyriešenie .
Vrele odporúčam túto advokátsku kanceláriu.

Anonym
16. decembra 2022

Ľudský prístup a rýchle riešenie

Chcel by som veľmi pekne poďakovať Advokátskej kancelárii HHB a hlavne Pánovi JUDr. Marekovi Hraškovi za právne služby. Ďalej chcem poďakovať za ľudsky prístup a rýchle riešenie. Každú vec ma vopred informoval a pristupoval ku všetkému profesionálne. A preto sme uspeli. Ešte raz chcem poďakovať Pánovi JUDR. Marekovi Hraškovi. Určite budem odporúčať svojim známym právnu pomoc od Advokátskej Kancelárie HHB a hlavne Pána JUDR. Mareka Hraška.
Dakujem

Peter Úroda
20. apríla 2022

Maximálna spokojnosť

Maximálna spokojnosť zo službami, odporúčam.

anonym
16. marca 2022

Dlžník mi uhradil všetko aj s úrokmi a súdnymi poplatkami

Dobry den. Chcem sa podakovat HHB advokatskej kancelarii, ktora doviedla moj sudny spor ohladom neuhradenych faktur, do uspesneho konca. Chcel som mojmu dlznikovi len zneprijemnit zivot sudnym konanim, ale vobec som si nemyslel, ze mi uhradi vsetko aj s urokmi a sudnymi poplatkami.
Este raz dakujem HHB ADVOKATSKA KANCELARIA
S pozdravom Jusko

Peter Jusko-expertpo
22. februára 2022

Maximálna spokojnosť

Maximálna spokojnosť.
Profesionálny prístup, ochota a rýchla odozva v komunikácii.
Odporúčam.

Marián
5. októbra 2021