Nedá sa nič iné, ako konštatovať vysokú profesionalitu, rýchlosť registrácie. So službou som bol veľmi spokojný.