Ďakujem Vašej spoločnosti za pomoc pri vedení sporu s poisťovňou Kooperatíva vo veci zaplatenia opravy čelného skla. Všetko mi bolo dopredu podrobne vysvetlné (postup, poplatky, trovy konania...). Komunikácia prebehla bez akýchkoľvek problémov. Od prvého kontaktu 3.12.2021 až po zaplatenie na môj účet 19.1.2022 som bol o všetkých krokoch podrobne informovaný. Odporúčam všetkým, ktorí majú problém s plnením od poisťovní.