Z vlastnej skúsenosti, ale aj z reakcií klientov, bola maximálna spokojnosť, či už čo sa týkalo Vašej rýchlej reakcie, ako aj informovanosti ohľadom priebehu registrácie. Rovnako boli všetci spokojní s jednoduchosťou a zrozumiteľnosťou vypĺňania formulára.