Vyslovujem svoje poďakovanie za profesionálny prístup p. Judr. Hraška k môjmu problému s vymáhaním úhrady platby za škodu, ktorú mi poisťovňa Kooperativa odmietla uhradiť, hoci som predložil všetky potrebné podklady ku vzniknutej škode na mojom motorovom vozidle, jednalo sa o poškodené čelné sklo. Na pokyn obhliadajúceho likvidátora ako aj pracovníčky pobočky menovanej poisťovne, som si výmenu predmetného skla nechal zrealizovať u zmluvného autorizovaného servisu. Bol som zaskočený tým, že aj napriek tomu, že som si splnil všetky podmienky, ktoré poisťovňa odo mňa vyžadovala, odmietla mi uhradiť náklady spojené s výmenou poškodeného skla. Argumentovala tým, že ich poistenec v predmetnom dotazníku, počas jazdy pred vznikom poškodenia predmetného čelného skla "si nevšimol moje motorové vozidlo, nevie popísať predmet, ktorým mala byť spôsobená škoda, predmet nevidel, a nevie s určitosťou potvrdiť, že čelné sklo môjho vozidla nebolo poškodené už pred uvádzaným vznikom škody", odcitované z listu poisťovne Kooperativa, odborného likvidátora Ing. Miškufa Petra. Takýto prístup likvidátora vrhá na dotyčnú poisťovňu zlé svetlo, hoci zákon jednoznačne stojí na strane poškodeného.
Z tohoto miesta sa chcem preto ešte raz poďakovať advokátskej kancelárii HHB, konkréne p. Judr.Hraškovi za jeho ľudský prístup a ochotu v mojom prípade. Vrelo všetkým odporúčam, aby sa nenechali odradiť zamietavým prístupom poisťovní, ktoré odmietajú plniť si svoje záväzky voči poškodeným klientom.