Dobrý deň,

na advokátsku kanceláriu pána JUDr. Mareka Hrašku som sa obrátil po neúspešnom vymáhaní sumy za výmenu čelného skla od poisťovne. Poistnú udalosť, ktorej som bol účastníkom, som sa pokúšal vyriešiť cez PZP vinníka. Poisťovňa mi odmietla vyplatiť sumu z dôvodu, že daná škoda nebola preukázateľne spôsobená prevádzkou vozidla vinníka – napriek tomu, že som mal formulár škodovej udalosti podpísaný vinníkom a všetky dokumenty boli odovzdane poisťovni načas.

Následne som sa obrátil na advokátsku kanceláriu JUDr. Hrašku, kde mi bolo jasne vysvetlené, aké sú moje možnosti. Komunikácia prebiehala profesionálne cez maily. Telefonický hovor sme absolvovali len raz. Veľmi oceňujem úsporu času, ktorá týmto prístupom vznikla. Odpovede boli jasne, promptné a takpovediac namieru. Boli mi jasne vysvetlené všetky riziká a práva. Rád by som zdôraznil, že postup vymáhania sumy od poisťovne prebiehal rovnako ako mi ho p. JUDr. Hraška vopred komunikoval.

Advokátsku kanceláriu JUDr. Mareka Hrašku by som určite odporučil aj iným poškodeným.

Ďakujem