Ešte raz veľká vďaka za spoluprácu a pomoc pri riešení pohľadávky. 100% profesionalita a prístup zo strany pána JUDr. Hraška. Takto si predstavujem právne zastupovanie a poskytovanie právnej pomoci. Máte moje vrelé odporúčanie!