Dobrý deň, ďakujem za zápis do obchodného registra. Vaše služby boli poskytnuté na úrovni, včas, bez akýchkoľvek prieťahov, zdržiavania a podobných nepríjemnosti. Komunikácia cez e-mail bez problémov. Môžem Vás a vašu spoločnosť len odporučiť. Ešte raz ďakujem. Firotech, s.r.o.