Serióznosť pri riešení problému, rýchla a zrozumiteľná odpoveď.