Ďakujem Vám za Vašu rýchlu a výstižnú odbornú odpoveď. Pomohli ste mi v rozhodnutí sa podať celú záležitosť na súd.