Tak ako aj v minulosti zo strany Advokátskej kancelárie opäť perfektne vykonané požadované úkony pri zápise rodného čísla do Obchodného registra. Odporúčam využívať služby Advokátskej kancelárie.