V prvom rade chcem Vám p.doktor poďakovať za služby právneho zastúpenia v mojej poistnej udalosti ktorú ste úspešne ukončili a škodu ktorá mi bola spôsobená na mojom vozidle mi bola v plnej výške poisťovňou uhradená.
Odporúčam všetkým poškodením aby využili vaše právne zastúpenie a nenechali sa poisťovňou okradnúť o to čo vám patrí.