Férový prístup ku klientovi. Pán Hraška bol ochotný ísť do boja s poisťovňou Kooperatíva.
Určite odporúčam využiť služby tejto advokátskej kancelárie.

Môj prípad súvisel s tým, že mi zpod zadných kolies auta idúceho predo mnou odletel kameň, ktorý mi poškodil čelné sklo.
Vinníka - teda auto idúce pred mnou - som zastavil a spísali sme na odpočívadle záznam o nehode, ktorí sme obaja podpísali.
Túto škodovú udalosť som ako ja, tak aj vinník nahlásili do poisťovne , kde mal vinník uzatvorené PZP - v poisťovni Kooperatíva.

Čelné sklo som si dal vymeniť v autorizovanom servise.
Všetky doklady vyžadované poisťovňou vinníka k tejto škodovej udalosti som poslal do poisťovne.
Pán Miškuf, ako odborný likvidátor poisťovne, ktorý je zrejme platený za zamietania poistných plnení zo strany Kooperatívy, mi poslal zamietací list o plnení.

Citujem: "V danej veci zastávame názor, že z Vašej strany nebolo jednoznačne a bez akýchkoľvek pochybností preukázané, že k vzniku škody došlo prevádzkou motorového vozidla vinníka". Čiže podľa pána Miškufa som nepreukázal uplatnený nárok na poistné plnenie zo strany Kooperatívy.

A ešte 1 citát zo zamietacieho listu pána Miškufa: "S ohľadom na uvedené ustanovenie zákona je poškodený povinný preukázať vecnú a časovú súvislosť medzi osobitnou povahou prevádzky konkrétneho motorového vozidla ako príčinou a vznikom škody ako následkom.
Vzhľadom na vyššie uvedené predložené súhlasné vyhlásenie vodiča motorového vozidla, ktoré údajne malo poškodenie Vášho čelného skla spôsobiť a vodiča poškodeného motorového vozidla nemá charakter preukázania okolností vzniku škody."

Skúšali sme tento vetný konštrukt pochopiť viacerí, ale ani jednému sa nám to nepodarilo 😀

Každopádne som sa domáhal poistného plnenia.
Volal som, písal viackrát do Kooperatívy, vyzýval, aby ma kontaktovali telefonicky za účelom vyjasnenia, ale nikto ma zo strany Kooperatívy telefonicky nekontaktoval.
Jediné, čo sa mi podarilo od Kooperatívy vymámiť, bola mailová odpoveď pána Miškufa, kde zopakoval vety zo zamietacieho listu: "... nie je možné jednoznačne  preukázať vecnú a časovú súvislosť medzi osobitnou povahou prevádzky konkrétneho motorového vozidla ako príčinou a vznikom škody."
Kooperatíva si teda stála trvala na svojom (zamietnutie).

Nakoľko som nejaký ten piatok pracoval v poisťovníctve, tak viem, že v takýchto prípadoch to treba riešiť právnou cestou, a domáhať sa svojich práv podaním žaloby na príslušný súd.
Zo skúseností viem, že bohužiaľ väčšina ľudí to na tomto mieste vzdá a mávne nad tým rukou. (Nemajú čas, nechce sa im, majú iné priority, malá suma na vymáhanie, a pod.)

Oslovil som advokátsku kanceláriu HHB, pána Hrašku a ten bol ochotný sa tomuto prípadu venovať.
Prebehla medzi nami bezproblémová komunikácia.

Záver je taký, že sme s pomocou pána Hrašku dosiahli mojich práv a poistné plnenie aj s náhradami súdnych trov konania mi bolo v plnej výške zo strany Kooperatívy preplatené, a to ešte pred tým ako došlo k samotnému súdu.

Ďakujem za pomoc.
Ak by ste mali niekto dotazy, môžete mi napísať: miosko34@gmail.com

Určite to nevzdávajte a vždy sa domáhajte svojich práv.

S pozdravom
Spokojný klient