Profesionálny a promptný prístup. Poisťovňa sa klasicky zdráhala, hoci všetko bolo riadne zdokumentované a potvrdené škodcom. Môžem túto právnickú službu len odporučiť.