hhb.sk_Vyhlásenie-o-odopretí-výkonu-mimoriadnej-služby