SPOR S POISŤOVŇOU

o zaplatenie opravy čelného skla a Váš názor

Ďakujeme Vám za Vašu ochotu napísať nám Váš názor.

Môžete tak urobiť cez Google alebo Facebook...

... alebo cez formulár nižšie: