Prinášame vám článok o skutočnom prípade. O prípade, ktorý trval viac ako 3 roky a ktorý je inšpiráciou toho, ako sa netreba nikdy vzdávať, keď ste presvedčení o svojej pravde, hoci proti vám stojí samotný štát.

Licencia typu A sama o sebe neznamená, že lekár, ktorý ju má aktívnu, môže byť považovaný za samostatne zárobkovo činnú osobu z pohľadu sociálneho poistenia a že musí byť povinne sociálne poistený a platiť príslušné odvody.

Veľký senát Najvyššieho súdu SR dal za pravdu právnej argumentácii, ktorú sme tvrdili už od samotného začiatku sporu a ktorú Sociálna poisťovňa odmietala rešpektovať.

Viac podrobností nájdete v článku nižšie.

Čo sa vlastne stalo?

Stále stretávame mnoho takých ľudí, ktorí nekriticky rešpektujú štátne orgány. Nehádajú sa s nimi, nesúdia sa a podvolia sa ich rozhodnutiam. Lenže rozhodnutia štátnych orgánov nie sú vždy správne. Vtedy sa musíte postaviť a chrániť svoje práva. Rovnako tak urobil aj jeden náš klient.

Po desaťročiach poctivej práce išiel na zaslúžený dôchodok. Ukončil svoju profesiu lekára. Zrušil si všetky povolenia, registrácie a licencie, ktoré mal zriadené na výkon svojej činnosti. Nezrušil len jediný dokument – licenciu typu A (L1A). Licencia typu A oprávňuje lekára za určitých podmienok na poskytovanie zdravotnej starostlivosti (tzv. samostatnej zdravotníckej praxe). Tento druh licencie náš klient v praxi nevyužíval, preto aj zabudol, že ju vôbec má.

Po skoro roku a pol na dôchodku dostal jedného dňa list od Sociálnej poisťovne. Tá mu oznámila, že na základe údajov zo Slovenskej lekárskej komory vidí, že má stále aktívnu L1A a podľa jej názoru je teda stále považovaný za aktívneho lekára – aktívneho podnikateľa (samostatne zárobkovo činnú osobu). To znamená, že sa považuje aj za povinne sociálne poisteného. Vzhľadom na uvedené preto od neho Sociálna poisťovňa žiadala vyplatiť odvody na poistné za viac ako rok a vyrubila mu ešte aj pokutu za ich oneskorené zaplatenie. Spolu to predstavovalo niekoľko tisíc eur. Išlo o veľmi citeľnú sumu pre človeka, ktorý je na dôchodku.

Čo podľa nášho názoru urobila Sociálna poisťovňa zle?

So všetkými dokumentmi sme sa následne oboznámili. Formálne mala Sociálna poisťovňa na prvý pohľad pravdu. Licencia typu A bola skutočne aktívna a zdalo sa, že na základe nej možno poskytovať zdravotnú starostlivosť. Z pohľadu zákona o sociálnom poistení to vyzeralo tak, že náš klient je skutočne samostatne zárobkovo činnou osobou, hoci nechtiac. Lenže klient nás upozornil na jeden podstatný argument. Licencia typu A (L1A) sama o sebe nestačí k tomu, aby mohol poskytovať zdravotnú starostlivosť za odplatu.

Pustili sme sa následne do skúmania všetkých zákonov súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti vrátane zdravotného poistenia. Nebolo to síce nikde výslovne napísané, ale podľa toho, ako boli jednotlivé ustanovenia zákonov naformulované, sme prišli k záveru, že klient má pravdu. Túto jeho pravdu sme právne podchytili a vytvorili kompletnú právnu argumentáciu.

Naša právna argumentácia bola postavená na tom, že L1A je dokumentom, na základe ktorého sa dá poskytovať zdravotná starostlivosť. Nie je však jediným dokumentom, ktorý na takúto službu stačí. Aby lekár mohol poskytnúť zdravotnú starostlivosť podľa L1A a získať za túto svoju službu peniaze, musel by mať platné (uzavreté, aktívne) aj iné dokumenty. Až potom by mohol získať legálny príjem za svoju službu. Logicky sa tak dostávame k záveru, že licencia typu A sama o sebe neznamená, že lekár, ktorý ju má aktívnu, môže byť považovaný za samostatne zárobkovo činnú osobu z pohľadu sociálneho poistenia.

Aký bol náš boj?

Sociálna poisťovňa nám túto argumentáciu, samozrejme, odmietla. Odvolali sme sa preto proti rozhodnutiu pobočky Sociálnej poisťovne.

Naše odvolanie bolo ústredím Sociálnej poisťovne zamietnuté, preto klient zatiaľ poctivo zaplatil to, čo od neho Sociálna poisťovňa žiadala. Nevadí, bojovali sme ďalej. Nasledovalo podanie žaloby na príslušný krajský súd.

Krajský súd konal na naše prekvapenie veľmi rýchlo. Už za necelých 5 mesiacov po podaní žaloby sme mali prvé pojednávanie, na ktorom súd hneď aj rozhodol. Vyhrali sme. V tom čase sme v médiách evidovali, že viacerí lekári bojujú proti nespravodlivým rozhodnutiam Sociálnej poisťovne, avšak väčšinou na krajských súdoch prehrávajú. Boli sme preto radi, že patríme k menšine, ktorej sa podarilo poraziť Sociálnu poisťovňu už pred krajským súdom.

Sociálnej poisťovni sa, prirodzene, rozhodnutie krajského súdu nepáčilo. Napadla ho preto tzv. kasačnou sťažnosťou. Po jej podaní musel rozhodnutie krajského súdu preskúmať Najvyšší súd SR.

Kým Najvyšší súd SR zasadne k nášmu prípadu (čo mohlo trvať aj 2 roky), žiadali sme Sociálnu poisťovňu, aby nám naše peniaze, ktoré sme zaplatili pred podaním žaloby, zatiaľ vrátila. Podaním kasačnej sťažnosti sa totiž rozhodnutie krajského súdu nemenilo a bolo záväzné. Sociálna poisťovňa preto nemala právny dôvod naše peniaze zadržiavať. Napriek tomu tak robila a nepohlo s ňou ani upozornenie prokurátora na nezákonnosť jej postupu. Toto upozornenie Sociálna poisťovňa nerešpektovala.

Neostávalo nám teda nič iné, než pokrútiť hlavou nad postupom Sociálnej poisťovne a počkať si na rozhodnutie Najvyššie súdu SR.

Ako sme dopadli?

Najvyšší súd SR nemal na stole len náš prípad. Bolo ich niekoľko podobných tomu nášmu a každý jeden bol v zásade o tej istej otázke. Keďže išlo o rozsiahlejšiu a právne komplikovanejšiu záležitosť, zasadol k tejto problematike Veľký senát Najvyššieho súdu SR. To je, zjednodušene povedané, najvyšší súdny orgán, ktorý mohol daný problém skúmať.

Veľký senát Najvyššieho súdu SR vydal dňa 30.04.2019 rozhodnutie, podľa ktorého licencia typu A nemá taký charakter oprávnenia na výkon činnosti, ako ho majú na mysli príslušné ustanovenia zákona o sociálnom poistení, a preto sa lekár majúci len takúto licenciu nemá pokladať za samostatne zárobkovo činnú osobu, ako to mylne vykladala Sociálna poisťovňa. Pojem samostatná zdravotnícka prax vykonávaná na základe L1A nie je totožný s pojmom samostatná zárobková činnosť v zmysle § 5 písm. c) zákona o sociálnom poistení. Skrátka, Veľký senát Najvyššieho súdu SR dal za pravdu právnej argumentácii, ktorú sme tvrdili už od samotného začiatku a ktorú Sociálna poisťovňa odmietala rešpektovať.

Po tomto úspechu prišlo aj zamietnutie kasačnej sťažnosti Sociálnej poisťovne, čím sa definitívne potvrdil náš víťazný rozsudok krajského súdu. Teraz prebieha ešte vyčíslovanie niektorých peňažných nárokov voči Sociálnej poisťovni (a to si môžete byť istí, že jej po rokoch sporov a čakania nenecháme ani cent navyše), ale v podstate sme už definitívne vyhrali.

Čo vám chceme týmto krátkym skutočným príbehom odkázať? Aby ste to nikdy nevzdávali rovnako ako náš klient. Keď viete, že máte na niečo právo a máte pravdu, nenechajte to len tak. Rozumne a vytrvalo si svoje právo obhájte.

Print Friendly, PDF & Email

Nechajte si poradiť:

Patríte k lekárom, ktorí mali podobné nepríjemné skúsenosti so Sociálnou poisťovňou v minulosti? Alebo máte známych, prípadne členov rodiny, ktorí si podobnými útrapami prešli? Obráťte sa na nás. Radi váš prípad preskúmame a ak sa to bude dať, pomôžeme vám so získaním vašich peňazí od Sociálnej poisťovne späť.

Vstúpiť do online poradne

Klientska zóna

Už ste členom našej Klientskej zóny? Nie? To nás mrzí. Členov našej Klientskej zóny pravidelne informujeme, keď na našom webe publikujeme nový článok, uvedieme novú právnu službu alebo inú významnú novinku. Zasielame im tiež stručné právne upozornenia na dôležitú novú legislatívu. Neprichádzajte o tieto informácie. Vstúpte aj vy zadarmo do Klientskej zóny:

Viac informácií o Klientskej zóne nájdete TU.