Príklad č. 1

V zmluve o výstavbe Vášho domu si dohodnete, že dom musí byť postavený do 12-tich mesiacov odo dňa jej uzavretia (05.01.2013), inak Vám vznikne právo odstúpiť od zmluvy. Zatiaľ nie ste vlastníkom ani pozemku, ani rozostavanej stavby. Po 12-tich mesiacoch však dom nie je dostavaný. Vám tak vznikne právo na odstúpenie od zmluvy, ktoré ste si dohodli priamo v tejto zmluve.

Prvýkrát ste mohli odstúpiť od zmluvy 06.01.2014. Od tohto momentu (dňa) teda začne plynúť aj trojročná premlčacia doba. Posledný deň, kedy budete môcť bez problémov odstúpiť od zmluvy, bude 06.01.2017.