Mínusy:

kupujúci – nájsť narýchlo kupujúceho aj pre eseročku, ktorá je niečím špecifická a zaujímavá (platca DPH, vlastník určitej licencie alebo certifikátov) je pomerne náročné; ak sa má predať obyčajná eseročka je nájdenie kupujúce ešte zložitejšie

hrozba požiadavky kupujúceho na vykonanie právneho a finančného auditu – kupujúci má takmer vždy záujem o kúpu „čistej“ eseročky bez nečakaných záväzkov a sankcií. Takéto ubezpečenie pri eseročke existujúcej dlhšiu dobu a v minulosti reálne podnikajúcu získa jedine na základe výsledkov právneho a finančného auditu. Jeho vykonanie však dokáže značne zvýšiť náklady celej transakcie a výrazne predĺžiť termín jej skončenia.