Často kladené otázky

Žiaden iný orgán než súd nedokáže právne donútiť poisťovňu preplatiť vám opravu čelného skla, pokiaľ sa poisťovňa nerozhodne preplatiť vám ju dobrovoľne. Poisťovne nereagujú na predžalobné výzvy, ani na nahlásenie prípadu Národnej banke Slovenska zo strany klienta. Rozhýbu sa, až keď sa obrátime na súd. Dnes preto klientom neodporúčame strácať čas mimosúdnymi ťahanicami, ale radíme im obrátiť sa priamo na súd.

Výpočet nákladov na podanie žaloby je značne komplikovaný a vždy sa odvíja od výšky ceny opravy čelného skla. Preto vám náklady vždy pred podaním žaloby presne vyčíslime. Nezabudnite, že ak súdny spor vyhráte, všetky vaše náklady bude poisťovňa povinná preplatiť.

Vaše náklady budú vždy pozostávať zo súdneho poplatku (ten je 6 % zo žalovanej sumy, ale minimálne 16,50 EUR) a z dvoch úkonov právnej služby. Aby ste mali aspoň hrubý odhad svojich nákladov, ako príklad vám uvádzame tri cenové hladiny:

>   pri žalovanej sume 500 EUR je súdny poplatok 16,50 EUR a cena právnych služieb za podanie žaloby je 107,18 EUR s DPH

>   pri žalovanej sume 1.000 EUR je súdny poplatok 30 EUR a cena právnych služieb za podanie žaloby je 170,90 EUR s DPH

>   pri žalovanej sume 1.500 EUR je súdny poplatok 45 EUR a cena právnych služieb za podanie žaloby je 194,81 EUR s DPH

Zatiaľ v každom jednom prípade (okrem jedného stále prebiehajúceho), ktorý sme doteraz mali, nám stačilo len podanie žaloby. Akonáhle sa s ňou poisťovňa oboznámila, požadovanú sumu vyplatila. Nevieme vám ale so 100 % istotou garantovať, že poisťovňa sa takto zachová aj vo vašom prípade. Nevidíme dôvod, aby tak neurobila, nie je však v našej moci ovplyvniť jej správanie. Môžeme vám ale zaručiť, že budeme vytrvalo hájiť vaše práva bez ohľadu na to, ako zareaguje poisťovňa na našu žalobu.

Na doplnenie ešte uvádzame, že našou žalobou budeme žiadať vydanie tzv. platobného rozkazu. Platobný rozkaz vydaný súdom je akousi formou zjednodušeného rozsudku. Súd po podaní našej žaloby postupuje tak, že platobný rozkaz buď nevydá a zašle poisťovni len samotnú žalobu, aby sa k nej mohla vyjadriť, alebo platobný rozkaz vydá a zašle ho poisťovni spolu aj s našou žalobou. V oboch prípadoch sa teda poisťovni dostane do rúk naša žaloba, z ktorej sa dozvie, z akých dôvodov ju žalujeme. A ako poisťovne reagujú? Zatiaľ nás takmer vždy kontaktovali s otázkou, na aký účet môžu zaplatiť sumu, ktorú žiadame.

Takýto prípad máme zatiaľ len jeden a stále prebieha, t.j. stále sme ho ešte neprehrali. Ak by aj u vás poisťovňa nechcela uhradiť opravu čelného skla ani po oboznámení sa so žalobou, musela by sa brániť. To znamená, že by začal štandardný súdny proces. Pre vás to bude znamenať, že sa vám zvýšia náklady na naše služby. Kým sa spor skončí, budete musieť zaplatiť ešte približne 1 až 2 krát toľko, čo ste platili pri podaní žaloby (ak ste pri podaní žaloby zaplatili napríklad 90 EUR, kým spor skončí, budete musieť zaplatiť ďalších približne 90 až 180 EUR).

Konečná cena nákladov za vedenie súdneho sporu závisí vždy od dĺžky jeho trvania. Tú si určuje každý sudca sám, preto ju nie je možné vopred presne určiť. Budeme vás však o celom priebehu súdneho konania informovať a odhad vašich nákladov priebežne upresňovať.

Dôležité je pre vás ešte vedieť, že ak sa priebeh sporu skomplikuje, kedykoľvek môžete žalobu vziať späť a tým sami ukončiť súdne konanie. Dovtedy vzniknuté náklady vám ale nik nepreplatí. Naopak, ak vydržíte a súdny spor nakoniec vyhráte, poisťovňa vám bude povinná preplatiť všetky vzniknuté náklady.

Žiaden výsledok súdneho sporu nie je na 100 % istý. Každý spor posudzuje sudca individuálne, a preto nikdy nemôžete s istotou vedieť, aké bude jeho rozhodnutie.

Tento typ prípadov však súdy rozhodujú už roky konštantne v prospech poškodených a proti poisťovniam. Pokiaľ máte všetky podklady riadne zabezpečené (najmä Správu o nehode podpísanú vodičom - škodcom, kde si uznal svoju vinu) a my sme vám po ich preskúmaní odporučili žalobu podať, nemáte sa čoho obávať. Šanca, že súd nedopadne dobre, je veľmi nízka.

Radi by sme vám dali 100 % istotu, že spor vyhráte. To však urobiť nevieme. Môžeme vám ale dať 100 % istotu, že ak sa na súd neobrátite, poisťovňa vám opravu čelného skla určite nepreplatí.

Ako sme už uviedli, šanca, že súd rozhodne proti vám, je veľmi nízka. Ak by sa tak ale naozaj stalo, musíte počítať s tým, že oprava vášho čelného skla zostane nepreplatená. Nikto vám nevráti súdny poplatok, ktorý ste uhradili a nikto vám nevráti náklady, ktoré ste minuli na právne služby.

Poisťovne nemávajú v takýchto súdnych sporoch právne zastúpenie advokátom. Takmer vždy ich zastupuje interný právnik, preto by ste už nemali mať žiadne ďalšie náklady (okrem vyššie spomenutých). Ak by poisťovne ale predsa len mali právne zastúpenie advokátom, museli by ste zaplatiť aj náklady na ich advokáta. Tie by boli vyčíslené v takej istej výške, ako náklady na naše právne služby.

Čas, za ktorý od poisťovne dostanete peniaze, závisí od rýchlosti konania súdu. Tá je veľmi individuálna. Poznáme prípady, kedy klient dostal peniaze od poisťovne už 3 týždne po podaní žaloby. Stretli sme sa ale už aj s tým, že súd ani po 15-tich mesiacoch nedoručil našu žalobu poisťovni a my stále čakáme.

Na základe našich doterajších skúseností vám ale vieme povedať, že môžete počítať s priemerným časom 2 - 3 mesiace po podaní žaloby, kým peniaze od poisťovne dostanete.